WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA
„LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA – U ŹRÓDEŁ”

Szanowni Państwo

Na podstawie §18 ust. 2a, Statutu, Zarząd Stowarzyszenia
z w o ł u j e
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
„Lokalna Grupa Działania - U ŹRÓDEŁ” na dzień 21 grudnia 2015 roku. godz. 1700.
Posiedzenie odbędzie się w biurze LGD w Modliszewicach, ul. Piotrkowska 30.


Porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Stwierdzenie quorum
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór sekretarza zebrania.<;i>Przedstawienie listy osób, które zgłosiły się do dyskusji z podaniem punktu obrad, na temat którego chcą zabrać głos i dyskusja.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. uchylenia uchwał upoważniających Zarząd oraz Radę LGD do dokonywania zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2009-2015,
  2. uchwalenia Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022,
  3. upoważnienia Zarządu do dokonywania zmian w załącznikach do Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022
 6. Sprawy różne
 7. Zamknięcie zebrania.

Proszę potwierdzenie obecności – telefoniczne 41 375 95 33 bądź za pomocą poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 21 grudnia 2015 roku do godziny 10.00.

Prezes Zarządu
Anna Leżańska

Załączniki:
Typ plikuOpisIlość pobrań
Pobierz plik (uchwala_nr_IV_1_2015.docx)Uchwała Nr IV/1/201558
Pobierz plik (uchwala_nr_IV_2_2015.docx)Uchwała Nr IV/2/201557
Pobierz plik (uchwala_nr_IV_3_2015.docx)Uchwała Nr IV/3/201561

KONSULTACJE

SZANOWNI PAŃSTWO,

PONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY PLANOWANE METODY KOMUNIKACJI ZE SPOŁECZNOŚCIĄ LOKALNĄ DOBRANE Z UWZGLĘDNIENIEM OCZEKIWAŃ MIESZKAŃCÓW TJ. FORM PRZEKAZU INFORMACJI WSKAZANYCH JAKO PRIORYTETOWE W BADANIU ANKIETOWYM (RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO PRZEPROWADZONEGO NA POTRZEBY STOWARZYSZENIA „LGD – U ŹRÓDEL”, MODLISZEWICE, KWIECIEŃ 2015 R. S. 30-32).
PROSIMY O KONSULTACJE - PROPOZYCJE PROSZĘ NADSYŁAĆ NA ADRES: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. DO DNIA 14.12.2015 R.

Załączniki:
Typ plikuOpisIlość pobrań
Pobierz plik (mozliwe_dzialania.docx)Możliwe działania w ramach planu komunikacji - U Źródeł66

VIII URODZINY LGD

27 listopada 2015 roku, do siedziby Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - U ŹRÓDEŁ” w Modliszewicach, przybyli członkowie, sympatycy oraz zaproszeni goście. Wzięli oni udział w spacerze badawczym po obszarze „LGD – U ŹRÓDEŁ” w kontekście matrycy logicznej tworzonej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022. Mieli okazję zobaczyć dokonania LGD z minionego okresu oraz wymienić swoje pomysły i spostrzeżenia na przyszłość. Wszystko to w połączeniu z VIII rocznicą utworzenia stowarzyszenia.

Przybyłym serdecznie dziękujemy i przypominamy, że na sukces LGD pracujemy wszyscy razem.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA „LGD – U ŹRÓDEŁ” 17.11.2015 R.

W związku z upływem czteroletniej kadencji władz Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” dniu 17 listopada 2015 roku w siedzibie „LGD – U ŹRÓDEŁ” odbyło się Wyborcze Walne Zebranie Członków.
Zebranie odbyło się w drugim terminie z uwagi na brak kworum. Były ciepłe słowa podziękowań za dotychczasową pracę Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz życzenia powodzenia na nowa kadencję. Wybory przebiegły sprawnie. Wszystkim biorącym udział w wyborach dziękujemy za przybycie.

SPOTKANIE INFORMACYJNO – KONSULTACYJNE Z PRZEDSTAWICIELAMI GMIN Z OBSZARU „LGD – U ŹRÓDEŁ”

W dniu 18 listopada 2015 r. w siedzibie Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” w Modliszewicach odbyło się spotkanie informacyjno – konsultacyjne z przedstawicielami członkowskich gmin, dotyczące tworzonej Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR).
Tym razem, podczas wywiadu grupowego, przedstawiciele gmin mogli się wypowiedzeń w temacie zasad wyboru operacji do dofinansowania i kryteriach wyboru w ramach wdrażania LSR.
Bardzo dziękujemy przybyłym za duże zaangażowanie w prace nad Lokalną Strategią Rozwoju

SPOTKANIE ZESPOŁU TEMATYCZNEGO
DS. OPRACOWYWANIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

W dniu 18.11.2015 r. w siedzibie „LGD – U ŹRÓDEŁ” odbyło się spotkanie z Zespołem tematycznym do sporządzania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022. Przedmiotem spotkania było uporządkowanie i krótkie przypomnienie dotychczasowych prac Zespołu i Biura „LGD – U ŹRÓDEŁ” w zakresie opracowywania celów i wskaźników, opracowanie matrycy logicznej i planu działania, praca nad zasadami wyboru operacji i ustalaniem kryteriów wyboru z uwzględnieniem wyników wywiadu grupowego z przedstawicielami gmin członkowskich LGD, opracowanie wstępnych założeń zasad monitorowania i ewaluacji.
Dzięki pracy Zespołu powstały już najważniejsze części tworzonej LSR, a mieszkańców obszaru LGD zachęcamy do konsultacji on –line.

KONSULTACJE ZAŁOŻEŃ MONITORINGU I EWALUACJI

Szanowni Państwo,

Prosimy o zapoznanie się z założeniami monitoringu i ewaluacji LSR.

Na uwagi wniesione na formularzu uwag czekamy do 9.12.2015 r.

Przypominamy Nasz adres e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz o możliwości konsultacji on-line za pomocą naszego profilu na Facebooku.

FORMULARZ ANKIETOWY DOT. STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ (LSR)

Szanowni Państwo,

Trwają intensywne prace nad dokumentem Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR).

Kryteria wyboru operacji są elementem LSR według którego oceniane będą wnioski złożone na realizację operacji w ramach wdrażania LSR. Od przyjętych kryteriów oraz przypisanych do nich liczby punktów- określenia ważności zależy, jakie wnioski zostaną wybrane do realizacji.

Prosimy o przypisanie wag od 1 do 5 dla przedstawionych kryteriów wyboru operacji, z zachowaniem zasady 5 - kryterium bardzo istotne, 1 - kryterium mało istotne.

Wypełniony formularz ankietowy prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub dostarczyć osobiście do biura "LGD - U ŹRÓDEL" w Modliszewicach, ul. Piotrkowska 30,26-200 Końskie.

Załączniki:
Typ plikuOpisIlość pobrań
Pobierz plik (kryteria_formularz_ankietowy.docx) Kryteria75

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone