INFORMACJA O WYNIKACH REKRUTACJI DO PROJEKTU „LGD - OWSKIE WSPARCIE W BIZNESOWYM STARCIE”

Informujemy, że w procesie rekrutacji do projektu „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie” do Lokalnego Ośrodka Wsparcia Projektu/Partnera tj. Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” wpłynęło 18 formularzy rekrutacyjnych. Do oceny merytorycznej przekazano 15 formularzy, z uwagi na rezygnację 3ech wnioskodawców.

Każdy formularz rekrutacyjny został oceniony przez dwóch wybranych losowo członków Komisji Rekrutacyjnej i doradcę zawodowego. Wynik oceny każdego z formularzy rekrutacyjnych jest średnią ocen uzyskanych w toku oceny. Informacja o wynikach oceny zostanie przekazana każdemu Wnioskodawcy, którego formularz podlegał ocenie.

W wyniku zakończonej oceny do udziału w projekcie zostało zakwalifikowanych 5 kobiet i 10ciu mężczyzn.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zapraszamy do składania ofert na zapytanie ofertowe nr 3/2017/WUP na  świadczenie usług szkoleniowych na rzecz uczestników projektu „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie”. Pełna treść zapytania wraz z załącznikami dostępna jest w naszej zakładce ZAPYTANIA OFERTOWE.

DNI OTWARTYCH DNI W MODLISZEWICACH - 25.06.2017 R.

Jak co roku w ostatni weekend czerwca Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach był organizatorem Dni Otwartych Drzwi. W niedzielę 25.06.2017 r. Modliszewice odwiedziło mnóstwo gości, odwiedzających stoiska wystawiennicze z regionalnymi produktami, rękodziełem , nagrodzono najlepszych rolników oraz gospodarstwo agroturystyczne.

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” uczestniczyło w tym wydarzeniu – odwiedzający nasze stoisko i siedzibę  mogli zapoznać się z możliwością pozyskania dofinasowania oraz planowanymi naborami wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność oraz otrzymać materiały promocyjne.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

INFORMACJA

„UWAGA !!! dodatkowa rekrutacja do projektu „LGD - owskie wsparcie w biznesowym starcie”

Informujemy, iż została uruchomiona dodatkowa rekrutacja do projektu „LGD - owskie wsparcie w biznesowym starcie”, dla osób odchodzących z rolnictwa (podlegających KRUS lub ich domowników i/lub osób z orzeczeniem o niepełnosprawności), szczegóły poniżej:

Dokumenty rekrutacyjne można znaleźć pod linkiem: http://www.uzrodel.pl/475-dotacje-na-rozpoczecie-dzialalnosci-gospodarczej

INFORMACJA

INFORMACJA dotycząca projektu „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie”:

Informujemy, iż wyniki rekrutacji do projektu „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie zostaną opublikowane w terminie po 6 lipca 2017 r. ,z uwagi na to, iż trwa wyłanianie Komisji rekrutacyjnej i doradcy zawodowego/psychologa.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zapraszamy do składania ofert na zapytanie ofertowe nr 2/2017/WUP dla doradcy zawodowego/psychologa na badanie predyspozycji uczestników do prowadzenia działalności gospodarczej w ramach projektu „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie”. Pełna treść zapytania wraz z załącznikami dostępna jest w naszej zakładce ZAPYTANIA OFERTOWE.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zapraszamy do składania ofert na zapytanie ofertowe nr 1/2017/WUP na świadczenie usługi na stanowisku członka Komisji Rekrutacyjnej w projekcie „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie” Pełna treść zapytania wraz z załącznikami dostępna jest w naszej zakładce ZAPYTANIA OFERTOWE.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone