ZARZĄD

Skład Zarządu Stowarzyszenia:

  1. Anna Leżańska - Prezes
  2. Anna Kaźmierczyk - Wiceprezes
  3. Wiesław Cłapak - Skarbnik
  4. Piotr Pałgan
  5. Renata Sidor
  6. Krzysztof Nawrocki
  7. Stanisław Pacocha
  8. Wojciech Rudalski

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone