INFORMACJA

„UWAGA !!! dodatkowa rekrutacja do projektu „LGD - owskie wsparcie w biznesowym starcie”

Informujemy, iż została uruchomiona dodatkowa rekrutacja do projektu „LGD - owskie wsparcie w biznesowym starcie”, dla osób odchodzących z rolnictwa (podlegających KRUS lub ich domowników i/lub osób z orzeczeniem o niepełnosprawności), szczegóły poniżej:

Dokumenty rekrutacyjne można znaleźć pod linkiem: http://www.uzrodel.pl/475-dotacje-na-rozpoczecie-dzialalnosci-gospodarczej

INFORMACJA

INFORMACJA dotycząca projektu „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie”:

Informujemy, iż wyniki rekrutacji do projektu „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie zostaną opublikowane w terminie po 6 lipca 2017 r. ,z uwagi na to, iż trwa wyłanianie Komisji rekrutacyjnej i doradcy zawodowego/psychologa.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zapraszamy do składania ofert na zapytanie ofertowe nr 2/2017/WUP dla doradcy zawodowego/psychologa na badanie predyspozycji uczestników do prowadzenia działalności gospodarczej w ramach projektu „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie”. Pełna treść zapytania wraz z załącznikami dostępna jest w naszej zakładce ZAPYTANIA OFERTOWE.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zapraszamy do składania ofert na zapytanie ofertowe nr 1/2017/WUP na świadczenie usługi na stanowisku członka Komisji Rekrutacyjnej w projekcie „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie” Pełna treść zapytania wraz z załącznikami dostępna jest w naszej zakładce ZAPYTANIA OFERTOWE.

INFORMACJA

W dniu 16 czerwca 2017 roku Biuro LGD będzie nieczynne. 

UROCZYSTE PODPISANIE UMÓW

Dnia 29.05.2017 r. odbyło się uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie  w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, z zakresu podejmowania działalności gospodarczej przez osoby do 29 roku życia, oraz rozwoju działalności gospodarczej. Zostało podpisanych pięć umów dotyczących podejmowania działalności gospodarczej przez osoby młode tj. do 29 roku życia oraz jedna umowa dotycząca rozwijania działalności gospodarczej. Ze strony samorządu województwa umowy podpisywał Członek Zarządu Województwa świętokrzyskiego -  Pan Piotr Żołądek, gościliśmy również przedstawicieli Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego, Biuro PROW - Panią Joannę Kupis i Pana Łukasza Skórskiego, oraz Przewodniczącą Rady „LGD - U ŹRÓDEŁ” Panią Danutę Kucewicz. 

Gratulujemy beneficjentom i życzymy powodzenia w realizacji swoich przedsięwzięć.

INFORMACJA

Informujemy, iż z uwagi na zaplanowane posiedzenia Rady LGD w dniach 30.05.2017 r (wtorek) i 31.05.2017 r. (środa), godziny pracy Biura LGD zostają przesunięte – w ww. dni Biuro LGD będzie czynne w godzinach od 12:00 -20:00.

INFORMACJA

INFORMUJEMY, IŻ STOWARZYSZENIE „LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA - U  ŹRÓDEŁ" DO 22 MAJA 2017 R. PROWADZI REKRUTACJĘ DO PROJEKTU  „LGD-OWSKIE WSPARCIE W BIZNESOWYM STARCIE", W RAMACH KTÓREGO OSOBY Z  OBSZARÓW WIEJSKICH (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE) POWYŻEJ 30 ROKU ŻYCIA  MOGĄ UZYSKAĆ DOTACJE W WYSOKOŚCI 21.000 ZŁ PLUS WPARCIE POMOSTOWE  PRZEZ PÓŁ ROKU W WYSOKOŚCI 1100 ZŁ. NA ZAŁOŻENIE WŁASNEJ  DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. WIĘCEJ INFORMACJI ORAZ DOKUMENTY  REKRUTACYJNE ZNAJDUJĄ SIĘ POD LINKIEM: http://www.uzrodel.pl/475-dotacje-na-rozpoczecie-dzialalnosci-gospodarczej

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone