SPOTKANIE INFORMACYJNO – KONSULTACYJNE Z PRZEDSTAWICIELAMI GMIN Z OBSZARU „LGD – U ŹRÓDEŁ”

W dniu 18 listopada 2015 r. w siedzibie Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” w Modliszewicach odbyło się spotkanie informacyjno – konsultacyjne z przedstawicielami członkowskich gmin, dotyczące tworzonej Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR).
Tym razem, podczas wywiadu grupowego, przedstawiciele gmin mogli się wypowiedzeń w temacie zasad wyboru operacji do dofinansowania i kryteriach wyboru w ramach wdrażania LSR.
Bardzo dziękujemy przybyłym za duże zaangażowanie w prace nad Lokalną Strategią Rozwoju

SPOTKANIE ZESPOŁU TEMATYCZNEGO
DS. OPRACOWYWANIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

W dniu 18.11.2015 r. w siedzibie „LGD – U ŹRÓDEŁ” odbyło się spotkanie z Zespołem tematycznym do sporządzania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022. Przedmiotem spotkania było uporządkowanie i krótkie przypomnienie dotychczasowych prac Zespołu i Biura „LGD – U ŹRÓDEŁ” w zakresie opracowywania celów i wskaźników, opracowanie matrycy logicznej i planu działania, praca nad zasadami wyboru operacji i ustalaniem kryteriów wyboru z uwzględnieniem wyników wywiadu grupowego z przedstawicielami gmin członkowskich LGD, opracowanie wstępnych założeń zasad monitorowania i ewaluacji.
Dzięki pracy Zespołu powstały już najważniejsze części tworzonej LSR, a mieszkańców obszaru LGD zachęcamy do konsultacji on –line.

KONSULTACJE ZAŁOŻEŃ MONITORINGU I EWALUACJI

Szanowni Państwo,

Prosimy o zapoznanie się z założeniami monitoringu i ewaluacji LSR.

Na uwagi wniesione na formularzu uwag czekamy do 9.12.2015 r.

Przypominamy Nasz adres e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz o możliwości konsultacji on-line za pomocą naszego profilu na Facebooku.

FORMULARZ ANKIETOWY DOT. STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ (LSR)

Szanowni Państwo,

Trwają intensywne prace nad dokumentem Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR).

Kryteria wyboru operacji są elementem LSR według którego oceniane będą wnioski złożone na realizację operacji w ramach wdrażania LSR. Od przyjętych kryteriów oraz przypisanych do nich liczby punktów- określenia ważności zależy, jakie wnioski zostaną wybrane do realizacji.

Prosimy o przypisanie wag od 1 do 5 dla przedstawionych kryteriów wyboru operacji, z zachowaniem zasady 5 - kryterium bardzo istotne, 1 - kryterium mało istotne.

Wypełniony formularz ankietowy prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub dostarczyć osobiście do biura "LGD - U ŹRÓDEL" w Modliszewicach, ul. Piotrkowska 30,26-200 Końskie.

Załączniki:
Typ plikuOpisIlość pobrań
Pobierz plik (kryteria_formularz_ankietowy.docx) Kryteria46

KONSULTACJE

Wszystkich z obszaru działania "LGD – U ŹRÓDEŁ" zachęcamy do konsultowania kolejnych części tworzonej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022. Poniżej prezentujemy matrycę logiczną i plan działania, które przedstawiają kierunki i plany działania jakie LGD będzie realizowało w kolejnych latach.

Załączniki:
Typ plikuOpisIlość pobrań
Pobierz plik (matryca_i_opis.docx)Matryca logiczna43
Pobierz plik (plan_dzialania.docx)Plan działania51
Pobierz plik (formularz_matryca_celow.docx)Formularz zgłaszania uwag - matryca celów43

FACEBOOK

Wychodząc naprzeciw zainteresowanych przebiegiem prac przy tworzeniu Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022, pracownicy Biura zachęcają do korzystania z możliwości kontaktu on – line na profilu facebookowym

www.facebook.com/LGD-U-%C5%B9R%C3%93DE%C5%81-571773432834087/

Będziemy dostępni w poniedziałki od godziny 9:00 do 12:00 oraz w czwartki od godziny 12:00 do 14:00.

Zachecamy do korzystania z tego narzędzia do konsultowania dokumentów zamieszczanych na stronie www.uzrodel.pl w zakładce LEADER 2014-2020 lub na facebooku i zadawania pytań.

ZAPROSZENIE

Zarząd Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”

zaprasza:

członków, sympatyków oraz wszystkich chętnych do odbycia spaceru badawczego poświęconego matrycy logicznej nowo tworzonej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022. Termin konsultacji zbiega się z VIII rocznicą utworzenia „LGD – U ŹRÓDEŁ”, co stanowić będzie znakomitą okazję do wymiany spostrzeżeń dotyczących bieżących i przyszłych działań Stowarzyszenia.
Spotkanie odbędzie się 27 listopada 2015 roku (piątek) w siedzibie Stowarzyszenia w Modliszewicach od godziny 17:00.

Za Zarząd
Prezes Zarządu
Anna Leżańska

28 PAŹDZIERNIK 2015R. - I FORUM AKTYWNYCH KOBIET ZIEMI KONECKIEJ

I Forum Aktywnych Kobiet Ziemi Koneckiej odbyło się 28 października 2015 r. w restauracji „KAMYK” w Rudzie Malenieckiej. Organizatorem tego wydarzenia był Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach. Spotkanie skierowane było do Stowarzyszeń, Kół Gospodyń Wiejskich oraz grup nieformalnych. Szkolenie miało na celu podniesienie wiedzy z zakresu zakładania organizacji kobiecych jak również pozyskiwania i rozliczania środków na ich działalność. Biorąc pod uwagę ilość osób biorących udział w tym wydarzeniu należy wnioskować, iż aktywność kobiet z powiatu koneckiego jest bardzo duża, a chęć podnoszenia wiedzy jeszcze większa. Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” jako zaproszone do wzięcia udziału w zdarzeniu w charakterze prelegentów w krótkiej prezentacji przybliżyło działalność stowarzyszenia, możliwości pozyskania środków z działania LEADER na lata 2014 - 2020 oraz zachęciło uczestników do korzystania ze wsparcia oferowanego przez ”LGD – U ŹRÓDEŁ”.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone