WYNIKI NABORU

W zakładce NABORY WNIOSKÓW - WYNIKI NABORÓW znajdą Państwo informację z zakończonej w "LGD - U ŹRÓDEŁ" oceny wniosków w ramach Konkursu nr 1/2016 : przedsięwzięcie 1.2.7 Podejmowanie działalności gospodarczej przez osoby do 29 roku życia.

WYNIKI NABORU

W zakładce NABORY WNIOSKÓW - WYNIKI NABORÓW znajdą Państwo informację z zakończonej w "LGD - U ŹRÓDEŁ" oceny wniosków w ramach Konkursu nr 2/2016 : przedsięwzięcie 1.2.10 Rozwój działalności gospodarczej.

INFORMACJA

W dniu 5 grudnia 2017r. biuro LGD - U ŹRÓDEŁ czynne będzie w godzinach 10.00 - 18.00.

INFORMACJA

W dniu 13 grudnia 2016 roku BIURO LGD będzie czynne w godzinach 8:00 - 16:00.

SPOTKANIE DLA GRUPY DEFAWORYZOWANEJ

W dniu 28 listopada 2016 roku w siedzibie Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ w Modliszewicach, ul. Piotrkowska 30, 26- 200 Końskie w godzinach od 10:00 do 11:00 odbyło się spotkanie z osobami z grupy defawaryzowanej określonej w strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność jako osoby do 29 roku życia. Na spotkaniu, młodzi zainteresowani założeniem własnej działalności gospodarczej otrzymali szczegółowe informacje z ww. zakresu, na które odpowiadała Kierownik Biura LGD Katarzyna Korycka.

SZKOLENIE DLA POTENCJALNYCH BENEFICJENTÓW

W siedzibie Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” w Modliszewicach 28 listopada 2016 r. odbyło się szkolenie z zakresu wypełniania Biznes Planu zarówno dla chcących założyć działalność gospodarczą jak również dla rozwijających już istniejące działalności, szkolenie przeprowadził pracownik Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach Pan Łukasz Skórski, wzięło w nim udział 33 osoby.

SPROSTOWANIE

W związku z zaistniałą niespójnością wynikającą z błędu pisarskiego między Ogłoszeniem o naborze wniosków nr 2/2016, a załącznikiem Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki, wyjaśniamy, że poprawna jest wartość wskaźników określona w ogłoszeniu. W oparciu o te wartość będzie prowadzona weryfikacja wniosków złożonych w ramach Konkursu 2/2016 na przedsięwzięcie Rozwój Działalności Gospodarczej. Jednocześnie informujemy, że wskaźniki w załączniku zostaną skorygowane zgodnie z ogłoszeniem o naborze wniosków.

INFORMACJA

Uwaga - aktualizacja instrukcji do wypełniania wniosku o przyznanie pomocy dla poddziałania 19.2.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 23 listopada br. została zmieniona instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy dla działania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" dla operacji typu własne i inne.
Informujemy, iż zmiany zostały naniesione kolorem żółtym, a zaktualizowana instrukcja znajduje się pod linkiem poniżej:

WZORY FORMULARZY WNIOSKÓW, INSTRUKCJE

OGŁOSZENIE

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność” w ramach przedsięwzięć Podejmowanie działalności gospodarczej przez osoby do 29 roku życia, Rozwijanie działalności gospodarczej.

Szczegóły w zakładce Nabory wniosków: OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 1/2016

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone