RADA

Skład Rady LGD:

 1. Kucewicz Danuta – Przewodnicząca
 2. Król Gabriela - Wiceprzewodnicząca
 3. Czajkowska Ganowefa
 4. Dulewicz Sylwia
 5. Gonciarz Aneta
 6. Jędrzejczyk Grzegorz
 7. Kastarynda Agnieszka
 8. Kowalik - Michałowska Marzena
 9. Krauze Stanisław
 10. Kozak Rafał
 11. Pluta Iwona
 12. Soboń Anna
 13. Sosnowski Andrzej
 14. Włodarczyk Wioleta
 15. Walachnia Mariusz

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone