RADA

Skład Rady LGD:

 1. Andrzej Sosnowski
 2. Agnieszka Kastarynda
 3. Agnieszka Brzezińska
 4. Danuta Kucewicz
 5. Dorota Kołodziejczyk
 6. Gabriela Król
 7. Iwona Pluta
 8. Leszek Kuca
 9. Grzegorz Jędrzejczyk
 10. Mariusz Walachnia
 11. Marzena Michałowska - Kowalik
 12. Radosław Lachowski
 13. Stanisław Krauze
 14. Sławomir Cichy
 15. Rafał Kozak

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone