OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 1/2020/RDT

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 3/2019/G

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 4/2019/G

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 2/2019/G

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 1/2019/G

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 6/2018/RD

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ"
działające na obszarze gmin:
Białaczów, Paradyż, Żarnów, Gowarczów, Końskie, Ruda Maleniecka, Smyków, Stąporków, Bliżyn
Ogłasza nabór wniosków nr 6/2018/RD
o przyznanie pomocy w ramach przedsięwzięcia:
1.2.10 Rozwój działalności gospodarczej

ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność".

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 5/2018/PD

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ"
działające na obszarze gmin:
Białaczów, Paradyż, Żarnów, Gowarczów, Końskie, Ruda Maleniecka, Smyków, Stąporków, Bliżyn
Ogłasza nabór wniosków nr 5/2018/PD
o przyznanie pomocy w ramach przedsięwzięcia:

1.2.6 Podejmowanie działalności gospodarczej ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność".

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 4/2018/PDŻ

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ"
działające na obszarze gmin:
Białaczów, Paradyż, Żarnów, Gowarczów, Końskie, Ruda Maleniecka, Smyków, Stąporków, Bliżyn
Ogłasza nabór wniosków nr 4/2018/PDŻ
o przyznanie pomocy w ramach przedsięwzięcia:
1.2.7 Podejmowanie działalności gospodarczej przez osoby do 29 roku życia

ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność".

 

UWAGA GRANTOBIORCY!!

W związku z wejściem w życie zmian w zakresie ochrony danych osobowych wraz z dokumentacją konkursową należy załączyć odpowiednie deklaracje zgody. Do pobrania w zakładce RODO http://www.uzrodel.pl/lgd-u-zrodel/rodo/585-klauzule-informacyjne

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 3/2018/PDT

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ"
działające na obszarze gmin:
Białaczów, Paradyż, Żarnów, Gowarczów, Końskie, Ruda Maleniecka, Smyków, Stąporków, Bliżyn
Ogłasza nabór wniosków nr 3/2018/PDT
o przyznanie pomocy w ramach przedsięwzięcia:
1.1.5 Podejmowanie działalności gospodarczej w sektorze turystycznym

ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność".

UWAGA GRANTOBIORCY!!

W związku z wejściem w życie zmian w zakresie ochrony danych osobowych wraz z dokumentacją konkursową należy załączyć odpowiednie deklaracje zgody. Do pobrania w zakładce RODO http://www.uzrodel.pl/lgd-u-zrodel/rodo/585-klauzule-informacyjne

 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone