OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW 3/2021/G

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” działające na obszarze gmin: Białaczów, Paradyż, Żarnów, Gowarczów, Końskie, Ruda Maleniecka, Smyków, Stąporków, Bliżyn
Ogłasza nabór wniosków nr 3/2021/G
o przyznanie pomocy w ramach przedsięwzięcia:

1.1.7. Wydarzenia na „Piekielnym Szlaku” i w Parkach Nordic Walking

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW 2/2021/G

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” działające na obszarze gmin: Białaczów, Paradyż, Żarnów, Gowarczów, Końskie, Ruda Maleniecka, Smyków, Stąporków, Bliżyn
Ogłasza nabór wniosków nr 2/2021/G
o przyznanie pomocy w ramach przedsięwzięcia:
1.2.8 Promocja dialogu międzypokoleniowego

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW 1/2021/RD

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” działające na obszarze gmin: Białaczów, Paradyż, Żarnów, Gowarczów, Końskie, Ruda Maleniecka, Smyków, Stąporków, Bliżyn
Ogłasza nabór wniosków nr 1/2021/RD

o przyznanie pomocy w ramach przedsięwzięcia:

1.2.10 Rozwój działalności gospodarczej

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW 3/2020/I

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”
działające na obszarze gmin:
Białaczów, Paradyż, Żarnów, Gowarczów, Końskie, Ruda Maleniecka, Smyków, Stąporków, Bliżyn
Ogłasza nabór wniosków nr 3/2020/I
o przyznanie pomocy w ramach przedsięwzięcia:
1.2.2 Infrastruktura turystyczna, rekreacyjna i/lub kulturowa

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 2/2020/PD

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”
działające na obszarze gmin:
Białaczów, Paradyż, Żarnów, Gowarczów, Końskie, Ruda Maleniecka, Smyków, Stąporków, Bliżyn
Ogłasza nabór wniosków nr 2/2020/PD
o przyznanie pomocy w ramach przedsięwzięcia:
1.2.6 Podejmowanie działalności gospodarczej

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 1/2020/RDT

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 3/2019/G

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 4/2019/G

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 2/2019/G

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone