INFORMACJA

W dniu 14 sierpnia 2017 r. Biuro "LGD  - U ŹRÓDEŁ" będzie nieczynne.

Zapraszamy w środę 16 sierpnia

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zapraszamy do składania ofert na zapytanie ofertowe nr 5/2017/WUP na  dla dwóch ekspertów - członków Komisji Oceny Wniosków w ramach projektu "LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie”. Pełna treść zapytania wraz z załącznikami dostępna jest w naszej zakładce ZAPYTANIA OFERTOWE.

KUŹNICE KONECKIE 2017

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa U – ŹRÓDEŁ” biorąc udział XVIII edycji Kuźnic Koneckich 16 lipca 2017 roku na terenie parku miejskiego w Końskich, informowała o możliwościach pozyskania środków w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone