Strona Główna 

Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów6. grudnia 2016 roku

 

Ilość wyświetleń: 1W siedzibie Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” w Modliszewicach
28 listopada 2016 r. odbyło się szkolenie z zakresu wypełniania Biznes Planu zarówno dla chcących założyć działalność gospodarczą jak również dla rozwijających już istniejące działalności, szkolenie przeprowadził pracownik Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach Pan Łukasz Skórski, wzięło w nim udział 33 osoby.

[Czytaj wiecej]
Spotkanie dla grupy defaworyzowanej6. grudnia 2016 roku

 

Ilość wyświetleń: 2W dniu 28 listopada 2016 roku w siedzibie Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ w Modliszewicach, ul. Piotrkowska 30, 26- 200 Końskie w godzinach od 10:00 do 11:00 odbyło się spotkanie z osobami z grupy defawaryzowanej określonej w strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność jako osoby do 29 roku życia. Na spotkaniu, młodzi zainteresowani założeniem własnej działalności gospodarczej otrzymali szczegółowe informacje z ww. zakresu, na które odpowiadała Kierownik Biura LGD Katarzyna Korycka.

[Czytaj wiecej]
SPROSTOWANIE3. grudnia 2016 roku

 

Ilość wyświetleń: 80W związku z zaistniałą niespójnością wynikającą z błędu pisarskiego między Ogłoszeniem o naborze wniosków nr 2/2016, a załącznikiem Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki, wyjaśniamy, że poprawna jest wartość wskaźników określona w ogłoszeniu. W oparciu o te wartość będzie prowadzona weryfikacja wniosków złożonych w ramach Konkursu 2/2016 na przedsięwzięcie Rozwój Działalności Gospodarczej. Jednocześnie informujemy, że wskaźniki w załączniku zostaną skorygowane zgodnie z ogłoszeniem o naborze wniosków.
INFORMACJA2. grudnia 2016 roku

 

Ilość wyświetleń: 120Uwaga - aktualizacja instrukcji do wypełniania wniosku o przyznanie pomocy dla poddziałania 19.2.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 23 listopada br. została zmieniona instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy dla działania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" dla operacji typu własne i inne.
Informujemy, iż zmiany zostały naniesione kolorem żółtym, a zaktualizowana instrukcja znajduje się pod linkiem poniżej:

http://www.uzrodel.pl/index.php?act=pokaz_strone&id=83
OGŁOSZENIE29. listopada 2016 roku

 

Ilość wyświetleń: 197Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność” w ramach przedsięwzięć Podejmowanie działalności gospodarczej przez osoby do 29 roku życia, Rozwijanie działalności gospodarczej.

Szczegóły w zakładce Nabory wniosków.
ZAPROSZENIE15. listopada 2016 roku

 

Ilość wyświetleń: 409Zaproszenie na szkolenie dla potencjalnych beneficjentów


Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” zaprasza na szkolenie dla potencjalnych beneficjentów, tematyką obejmujące zasady sporządzania Biznesplanu,
w związku ze zbliżającym się naborem wniosków o przyznanie pomocy na operacje
z zakresu:

Podejmowania działalności gospodarczej praz osoby do 29 roku życia oraz
Rozwoju działalności gospodarczej


finansowanych ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”

Miejsce szkolenia: Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26- 200 Końskie
Czas szkolenia: 11:00 -14:00


Warunkiem uczestniczenia w szkoleniu jest przysłanie wypełnionej i podpisanej Karty zgłoszenia zamieszczonej poniżej na adres uzrodel@urzodel.pl do dnia 26 listopada 2016 r.*

*O kolejności przyjęcia na szkolenie decyduje kolejność wpływu kart na podany adres
e-mail.

Nazwa dokumentu

Ilość pobrań

Typ plikuZAPROSZENIE14. listopada 2016 roku

 

Ilość wyświetleń: 416Zaproszenie na spotkanie informacyjne

W związku ze zbliżającym się naborem wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu podejmowania działalności gospodarczej przez osoby do 29 r. ż. w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”
zaprasza na spotkanie informacyjne przeznaczone dla osób do 29 roku życia.


Spotkanie odbędzie się w dniu 28 listopada 2016 r. w siedzibie „LGD – U ŹRÓDEŁ”
Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26- 200 Końskie od godziny 10:00 do 11:00.
ZAPROSZENIE8. listopada 2016 roku

 

Ilość wyświetleń: 483Zarząd Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”


zaprasza wszystkich członków oraz sympatyków Stowarzyszenia na spotkanie promocyjno –informacyjno - integracyjne z okazji IX rocznicy utworzenia „LGD – U ŹRÓDEŁ”, które odbędzie się

19 listopada 2016 roku (sobota) o godzinie 16:00 w siedzibie LGD
w Modliszewicach, ul. Piotrkowska 30


Spotkanie ma charakter otwarty, zatem chętnych prosimy o zgłoszenie wzięcia udziału do dnia 15 listopada 2016 r. do godziny 15:00 pod nr telefonu 41 375 95 33 lub 501 192 800, lub e–mailem uzrodel@uzrodel.pl

Za Zarząd
Prezes Zarządu
Anna Leżańska
ZARZĄDZENIE30. października 2016 roku

 

Ilość wyświetleń: 581ZARZĄDZENIE NR 1/2016

PREZESA ZARZĄDU STOWARZYSZENIA LGD - U ŹRÓDEŁ

z dnia 25 listopada 2016 r.


w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za prace przypadającą w sobotę 19.11.2016 r.


Na podstawie &20 ust 1 pkt 3 Statutu Stowarzyszenia „LGD – U ŹRÓDEŁ” zarządza się co następuje:

ustala się w „LGD – U ŹRÓDEŁ” z siedzibą w Modliszewicach, 31 października 2016 roku dniem wolnym od pracy w zamian za pracę w sobotę 19 listopada 2016 r..

Prezes Zarządu
Anna Leżańska
ZARZĄDZENIE30. października 2016 roku

 

Ilość wyświetleń: 581ZARZĄDZENIE NR 1/2016

PREZESA ZARZĄDU STOWARZYSZENIA LGD - U ŹRÓDEŁ

z dnia 25 listopada 2016 r.


w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za prace przypadającą w sobotę 19 .11.2016 r.


Na podstawie &20 ust 1 pkt 3 Statutu Stowarzyszenia „LGD – U ŹRÓDEŁ” zarządza się co następuje:

ustala się w „LGD – U ŹRÓDEŁ” z siedzibą w Modliszewicach, 31 października 2016 roku dniem wolnym od pracy w zamian za pracę w sobotę 19 listopada 2016 r..

Prezes Zarządu
Anna Leżańska
ZARZĄDZENIE30. października 2016 roku

 

Ilość wyświetleń: 578ZARZĄDZENIE NR 1/2016

PREZESA ZARZĄDU STOWARZYSZENIA LGD - U ŹRÓDEŁ

z dnia 25 listopada 2016 r.


w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za prace przypadającą w sobotę
19 .11.2016 r.


Na podstawie &20 ust 1 pkt 3 Statutu Stowarzyszenia „LGD – U ŹRÓDEŁ” zarządza się co następuje:

ustala się w „LGD – U ŹRÓDEŁ” z siedzibą w Modliszewicach, 31 października 2016 roku dniem wolnym od pracy w zamian za pracę w sobotę 19 listopada 2016 r..

Prezes Zarządu
Anna Leżańska
[Archiwum aktualności]linkilinki

Aktualnie na stronie: osób


linki

175500


kalendarz

Dziś jest 6 grudnia
Imieniny: Mikołaja, Jaremy, Leontyny
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020

Copyright &copy 2009 | Stowarzyszenie - LGD - U Źródeł
Wszelkie prawa zastrzeżone