Strona Główna


"PIEKIELNY SZLAK"

 

- LOGO "Piekielnego Szlaku"
- Mała Infrastruktura Turystyczna
  przy "Piekielnym Szlaku"

- Film promocyjny "Piekielny Szlak"
- INFORMATOR TURYSTYCZNY
  OBSZARU "LGD - U ŹRÓDEŁ"

- DZIAŁANIA KTÓRE WSPARŁY
  ROZWÓJ WSI
- Przykłady
  wykorzystania funduszy PROW
  na lata 2007-2013 na obszarze
  działania "LGD - U ŹRÓDEŁ"
  (publikacja PDF)

- "Piekielny Szlak" - mapa
- Pierwsza fotorelacja z rajdu
  rowerowego po "Piekielnym
  Szlaku"

naglowek

25. maja 2016 roku


INFORMACJA


W dniu 27 maja 2016 roku Biuro "LGD - U ŹRÓDEŁ" będzie nieczynne.

W dniu 30 maja 2016 roku Biuro będzie nieczynne w związku z udziałem pracowników w szkoleniu, natomiast 31 maja 2016 r biuro będzie pracować w godzinach od 12:00 do 20:00.

ZA NIEDOGODNOŚCI PRZEPRASZAMY
25. maja 2016 roku


Szanowni Państwo,

Na podstawie §20 ust. 3 pkt 4, w związku z §18 ust. 2 Statutu, Zarząd Stowarzyszenia

zwołuje


Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” na dzień
31 maja 2016 roku godz. 16:30. Posiedzenie odbędzie się w biurze LGD w Modliszewicach, ul. Piotrkowska 30.

Porządek obrad:
 1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie kworum.
 2. Wybór sekretarza zebrania.
 3. Przedstawienie listy osób, które zgłosiły się do dyskusji z podaniem punktu obrad, na temat którego chcą zabrać głos.
 4. Informacja o przyjęciu protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  1. Przyjęcie zaktualizowanej Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
  2. Upoważnienia Zarządu do dokonywania zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 6. Sprawy różne.
 7. Zamknięcie zebrania.


Zgodnie z §1 ust 5 Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Członków, projekty uchwał dostępne będą do wglądu w Biurze oraz zawieszone na stronie internetowej najpóźniej na
3 dni przed terminem zebrania tj. od dnia 28 maja 2016 roku.

Prezes Zarządu
Anna Leżańska


P.S.
Przypominamy, iż Członkowie zgodnie ze Statutem §12 ust. 1 pkt 4 zobowiązani są do udziału
w Walnych Zebraniach Stowarzyszenia.

Z góry dziękujemy.Projekt uchwały Nr II/1/2016
Projekt uchwały Nr II/2/2016
Aktualizacja LSR23. maja 2016 roku


W ślad za koniecznością dokonania zmian w Strategii Rozowju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) poniżej zamieszczamy propozycję aktualizacji Kryteriów wyboru.
Prosimy mieszkańców obszaru LGD - U ŹRÓDEŁ o zgłaszanie uwag co do proponowanych zapisów.
Uwagi mozna wnosić do dnia 30.05.2016 r. poprzez przesłanie wypełnionego Fromularza wnoszenia uwag na adres e- mail: uzrodel@uzrodel.pl

Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów
Kryteria wyboru Grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów
Formularz wnoszenia uwag
Aktualizacja LSR13. maja 2016 roku


W związku z wynikami oceny, a w ślad za tym koniecznością dokonania zmian w Strategii Rozowju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) poniżej zamieszczamy propozycję aktualizacji zapisów ww. dokumentu.
Prosimy mieszkańców obszaru LGD - U ŹRÓDEŁ o zgłaszanie uwag co do proponowanych zapisów.
Uwagi mozna wnosić do dnia 27.05.2016 r. poprzez przesłanie wypełnionego Fromularza wnoszenia uwag na adres e- mail: uzrodel@uzrodel.pl

Strategia Rozowju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność
Formularz wnoszenia uwag

5. maja 2016 roku


INFORMACJA

W DNIU 6 MAJA 2016 ROKU BIURO "LGD - U ŹRÓDEŁ" BĘDZIE NIECZYNNE
Z POWODU SPOTKANIA W ŚBRR W KIELCACH.


29. kwietnia 2016 roku


INFORMACJA


Zarządzeniem Prezesa w dniu 2 maja 2016 roku Biuro „LGD - U ŹRÓDEŁ” będzie nieczynne.

Umowa na wdrażanie LSR podpisana29. kwietnia 2016 roku


Już po raz kolejny Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” z sukcesem opracowała, przy udziale społeczności lokalnej Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2014-2020 tj. podstawowy dokument pozwalający rozdzielać środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich .
21 kwietnia 2016 roku w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbyło się uroczyste podpisanie Umów ramowych na realizację tejże strategii.
Zainteresowanych prosimy o śledzenie naszej strony internetowej. Można też polubić nasz profil na Facebooku, by być na bieżąco z działaniami Biura.


[Czytaj więcej]

19. kwietnia 2016 roku


8-10 kwiecień 2016 r. AGROTRAVEL

VIII Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL odbyły się
w dniach 8 – 10 kwiecień 2016 r.
Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” , jak co roku, miała stoisko, na którym prezentowała atrakcje ze swojego regionu. Na stoisku znalazły się pocztówki, mapy oraz publikacje udostępnione przez gminy, jak również materiały opracowane przez LGD.

Jak zawsze targi to znakomita okazja do spotkania starych znajomych jak również nawiązania nowych ciekawych kontaktów.

Odwiedzającym nasze stoisko serdecznie dziękujemy i zapraszamy za rok.
[Czytaj więcej]

18. kwietnia 2016 roku


Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych nową ustawą o obrocie ziemią, na spotkanie z posłanką Panią Marzeną Okłą - Drewnowicz w najbliższą środę 20 kwietnia 2016 roku o godzinie 16:00, w siedzibie LGD - U ŹRÓDEŁ, Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie.

Omawiane będą zasady dziedziczenia i sprzedaży ziemi w związku z powyższą ustawą.

Zainteresowanych prosimy o potwierdzenie przybycia z uwagi na ograniczone możliwości lokalowe.7. kwietnia 2016 roku


W dniach 8.04.2016.r. (piątek) oraz 11.04.216 r. (poniedziałek)
Biuro LGD - U ŹRÓDEŁ będzie nieczynne.
II Puchar Gór Świętokrzyskich Festiwal Biegowy 10-12.06.2016 r.5. kwietnia 2016 roku

Organizatorzy przedsięwzięcia II Puchar Gór Świętokrzyskich Festiwal Biegowy poszukują osób, które chcą pomóc w organizacji drugiej edycji Pucharu Gór Świętokrzyskich Festiwal Biegowy!!!

Jeśli chcesz:
- pomóc przy organizacji zawodów sportowych Puchar Gór Świętokrzyskich,
- poznać ciekawych ludzi z różnych stron Polski i świata,
- aktywnie spędzić piękny letni weekend w Górach Świętokrzyskich i Świętokrzyskim Parku Narodowym, zgłoś się do nas!!!

W dniach 10-12 czerwca 2016 r. będziesz razem z nami tworzył wspaniałe wydarzenie jakim jest Puchar Gór Świętokrzyskich Festiwal Biegowy!!!

Wolontariusze są sercem i duszą każdego biegu, naszego też. Do ich zadań należy współtworzenie niepowtarzalnej atmosfery, pomoc w biurze zawodów, obsługa punktów odżywczych, oznaczenie i zabezpieczenie trasy biegu, pomoc przy ekspozycji materiałów reklamowych.

Wolontariuszom zapewniamy:
- noclegi w warunkach turystycznych,
- ew. dodatkowy gadżet Pucharu Gór Świętokrzyskich (w zależności od pozyskanych sponsorów).

Zgłoszenia (imię, nazwisko, data urodzenia, telefon kontaktowy, doświadczenie i parę słów o sobie) wysyłajcie na adres e-mail: wolontariat@puchargorswietokrzyskich.pl [1]

ORGANIZATORZY PRZEDSIĘWZIĘCIA:

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry”
Park Rozrywki i Miniatur "Sabat Krajno"
Biegacz Świętokrzyski
Świętokrzyski Park Narodowy
Stowarzyszenie Biegam Bo Muszę w Kielcach


[Archiwum aktualności]linkilinki

Aktualnie na stronie: osób


linki

101207


kalendarz

Dziś jest 27 maja
Imieniny: Jana, Juliusza, Radowita

Strona zgodna z W3C HTML Strona zgodna z W3C CSS Strona zgodna z przeglądarką FireFox Do budowy strony użyto PHP Strona stworzona przez webMAP

Copyright &copy 2009 | Stowarzyszenie - LGD - U Źródeł
Wszelkie prawa zastrzeżone