WYBORCZE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie §20 ust. 3 pkt 4, w związku z §18 ust. 2 oraz ust. 5 pkt 2, 5 i 9 Statutu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”

Zarząd Stowarzyszenia

zwołuje na dzień  15 października 2019 roku godz. 15.30.

Wyborcze Walne Zebranie Członków, które  odbędzie się w siedzibie „LGD  - U ŹRÓDEŁ”
w Modliszewicach, ul. Piotrkowska 30.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przedstawienie listy osób, które zgłosiły się do dyskusji z podaniem punktu obrad, na temat którego chcą zabrać głos. 
 4. Wybór sekretarza zebrania.
 5. Informacja o przyjęciu protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków.
 6. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,
  • odwołania członków Zarządu Stowarzyszenia,
  • odwołania członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,
  • odwołania Rady Stowarzyszenia.
 8. Wybory członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Rady Stowarzyszenia wg zasad określonych w Statucie i Regulaminie Obrad Walnego Zebrania Członków:
  • wyznaczenie liczby osób wchodzących w skład Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady,
  • wybór organów LGD.
 9. Sprawy różne.
 10. Zamknięcie zebrania.

Zgodnie z §1 ust 5 Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Członków, projekty uchwał dostępne będą do wglądu w Biurze oraz zawieszone na stronie internetowej najpóźniej na 3 dni przed terminem zebrania tj. od dnia 11 października 2019 roku.

W związku z punktem 8 porządku obrad przypominam, że zgodnie z §8 Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Członków zgłaszanie kandydatów do Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Rady Stowarzyszenia następuje pisemnie poprzez złożenie formularza ZGŁOSZENIA I REKOMENDACJI DO WŁADZ STOWARZYSZENIA, którego wzory są udostępnione na stronie internetowej www.uzrodel.pl Rekomendacji kandydującemu udzielają inni członkowie Stowarzyszenia -  zarówno osoby fizyczne jak i prawne będące członkami zwyczajnymi.

 Ze względów organizacyjnych proszę, aby formularze rekomendacyjne zostały przekazane do Biura LGD (osobiście lub za pomocą poczty e – mail: skan dokumentu opatrzonego podpisami
i ewentualnie pieczęciami) najpóźniej jeden dzień  przed rozpoczęciem obrad Walnego Zebrania Członków tj. do dn. 14 października 2019 r.

Na przedmiotowym Walnym Zebraniu Członków, wymagana jest obecność co najmniej połowy składu Walnego Zebrania, zatem proszę wypełnienia statutowego obowiązku wzięcia udziału
w obradach (§12 ust. 1 pkt 4).

Proszę potwierdzenie obecności - telefoniczne bądź za pomocą poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  do 14 października 2019 roku do godziny 15.00.  

 

                                                                Prezes Zarządu
                                                                Anna Leżańska

Zaproszenie na Rajd Nordic Walking

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - U ŹRÓDEŁ" zaprasza 21 września 2019 r. do miejscowości Czarna (budynek Świetlicy Środowiskowej w Czarnej 74) na Rajd Nordic Walking z cyklu marszów promujących zdrowy tryb życia w ramach realizacji projektu współpracy pn.: "Marsz po zdrowie".

Załączniki:
Typ plikuOpisIlość pobrań
Pobierz plik (formularz_zgloszeniowy.pdf)Formularz zgłoszeniowy407
Pobierz plik (REGULAMIN RAJDU.pdf)Regulamin Rajdu449

OGŁOSZENIE

Informujemy, że Biuro "LGD - U ŹRÓDEŁ" MA DŁUGI WEEKEND!!!!!. ZAPRASZAMY W PONIEDZIAŁEK 19 SIERPNIA.
ŻYCZYMY PAŃSTWU MIŁEGO WYPOCZYNKU.
 

ZA NAMI XX – JUBILEUSZOWE ŚWIĘTO POWIATU KONECKIEGO

„Kuźnice Koneckie” to największa cykliczna impreza w powiecie koneckim i jedna z największych w regionie.

7 lipca w Parku Miejskim w Końskich wśród wystawców nie mogło zabraknąć Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”, które jak co roku promowało swoją działalność. Tym razem gościny „LGD – U ŹRÓDEŁ” udzieliły: Gmina Smyków, Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Smyków oraz Koło Gospodyń Wiejskich ze Smykowa.

Było nam niezmiernie miło spotkać naszych wiernych członków oraz poznać wielu nowych sympatyków LGD. Produkt turystyczny jakim jest „Piekielny Szlak” to jedna z wyróżniających atrakcji obszaru LGD. Ten liczący 225 km pieszy szlak turystyczny, zachwyca bogactwem: krajobrazu, form ukształtowania terenu, liczebnością rezerwatów, muzeów technikii zabytków sakralnych.  Mapy z jego przebiegiem, które można było otrzymać bezpłatnie na stoisku, rozchodziły się jak przysłowiowe „świeże bułeczki”.

Dla nas był to dzień wyjątkowy, gdyż jedną z największych atrakcji niedzielnego popołudnia zapewniło Stowarzyszenie „W Dolinie Czarnej” poprzez działania realizowane w ramach projektu grantowego 1.2.13 Wzmacnianie organizacji pozarządowych pn. „Rekonstrukcje dawnych technologii wytwórczych narzędziem społecznej aktywizacji i integracji”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”, wdrażanej przez „Lokalną Grupę Działania - U ŹRÓDEŁ” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dzięki realizacji przedsięwzięcia mogliśmy podziwiać m.in. rekonstrukcję obozowiska z czasów Powstania Styczniowego, warsztaty edukacyjne, pokaz pn. „Ogień i żelazo” przybliżające tradycje i historie naszego regionu. Wspaniale zaprezentowała się również grupa rekonstrukcyjna w strojach historycznych wytworzonych podczas warsztatów edukacyjnych z powyższego projektu.

Bardzo nam miło, gdyż z roku na rok mamy coraz więcej zainteresowanych zwiedzających z całego kraju. Mamy nadzieję także, że będzie przybywać turystów odpoczywających czynnie na „Piekielnym Szlaku”.

Dziękujemy i zapraszamy ponownie.

DNI OTWARTYCH DRZWI W ŚWIĘTOKRZYSKIM OŚRODKU DORADZTWA ROLNICZEGO W MODLISZEWICACH

 

Tradycją już jest, że w ostatni weekend czerwca są obchodzone Dni Otwartych Drzwi w Świętokrzyskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach, z którym mamy przyjemność sąsiadować. Stowarzyszenie „LGD -U ŹRÓDEŁ” w tym dniu również ma „otwarte drzwi” dla coraz większej ilości członków, gości i sympatyków, którzy bardzo chętnie odwiedzają siedzibę LGD.

W tym roku dzień 30 czerwca był to dla nas wyjątkowy. W niedzielę można było obejrzeć element realizowanego projektu grantowego w ramach przedsięwzięcia 1.2.13 Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych pt. „Tradycja folklorem tkana”, gdzie 2 organizacje pozarządowe z dwóch Gmin tj. Ludowy Zespół Pieśni i Tańca SORBIN z Sorbina z Gminy Bliżyn i Koło Gospodyń Wiejskich w Skroninie z Gminy Białaczów podjęły współpracę w zakresie zachowania i utrwalenia dziedzictwa lokalnego w obszarze kultury ludowej. Wnioskodawcą grantu jest członek naszego „LGD – U ŹRÓDEŁ” oraz Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca SORBIN Pan Krzysztof Król. Efekty wspólnej pracy mogliśmy podziwiać na scenie przy ŚODR w formie  suity opoczyńskiej, obejmującej śpiewy i tańce regionu opoczyńskiego. Prześliczne stroje ludowe i wspaniała muzyka cieszyły oczy i uszy wszystkich zwiedzających. Na scenie zaprezentował się 40- osobowy zespół uczestników projektu z gmin Bliżyn i Białaczów. Czynny udział w projekcie brał sam Wnioskodawca Pan Krzysztof Król oraz Wiceprezes „Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ” Pani Anna Kaźmierczyk.  Oprawę muzyczną wykonała kapela w składzie:  Dariusz Figarski – akordeon, Edward Orłowski – skrzypce, Ryszard Kucewicz – bębenek. Choreografem w projekcie jest Pani Marta Lewandowska.

Projekt „Tradycja folklorem tkana” to dobry przykład stanowiący podłoże przyszłych form współpracy pomiędzy i organizacjami pozarządowymi z różnych regionów obszaru LGD.

Poza sceną turyści mogli zobaczyć między innymi wystawy zwierząt hodowlanych, pokaz koni, stoiska zaproszonych do prezentacji swoich dokonań firm i instytucji. Wytwory naszych rękodzielników, pyszne sery, miody oraz rośliny ozdobne można było zakupić na stoiskach.

Wszystkim przybyłym serdecznie dziękujemy i zapraszamy za rok.

INFORMACJA

 

W dniu 21 czerwca 2019 roku Biuro "LGD - U ŹRÓDEŁ" będzie nieczynne.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone