SPOTKANIE WARSZTATOWE ZESPOŁU TEMATYCZNEGO DS. OPRACOWYWANIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

W dniu 6.08.2015 r. o godzinie 16:30 w siedzibie „LGD – U ŹRÓDEŁ” odbyło się kolejne spotkanie warsztatowe z Zespołem tematycznym ds. sporządzania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022.
Zespół spotkał się w celu podsumowania i analizy zgłoszonych (podczas otwartych spotkań konsultacyjnych w gminach) uwag do SWOT i projektu celów. Członkowie Zespołu byli bardzo ciekawi opinii mieszkańców i dostrzegli pozytywne rezultaty konsultacji społecznych tj. korzyści włączania mieszkańców w tworzenie dokumentu, bowiem otrzymują informację zwrotną czy obrany kierunek prac tworzenia LSR jest właściwy. Punkt po punkcie zostały omówione uwagi mieszkańców oraz przeanalizowane pod kątem ewentualnego ich uwzględnienia lub nieuwzględnienia w LSR. Zespół pracował także nad tworzeniem: celów, przedsięwzięć, projektu budżetu i wskaźników.

SZKOLENIE

RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO

W okresie od 26.03.2015 r. do 17.04.2015 r. Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” zrealizowało badanie ankietowe jednocześnie w 9 gminach tj.: Końskie (z wyłączeniem miasta), Gowarczów, Smyków, Ruda Maleniecka, Stąporków, Bliżyn, Białaczów, Paradyż, Żarnów. Badanie polegało na zasięgnięciu opinii mieszkańców na temat ich potrzeb i oczekiwań w formie badania ankietowego na próbie celowej, z uwzględnieniem osób defaworyzowanych i przy uwzględnieniu celów priorytetowych PROW na lata 2014 -2020 i stanowiło część wielopłaszczyznowej diagnozy na temat odbioru dotychczasowych osiągnięć i dalszych kierunków rozwoju „LGD - U ŹRÓDEŁ”.
Celem ogólnym badania ankietowego było uzyskanie szczegółowych informacji, które pozwolą „Lokalnej Grupie Działania - U ŹRÓDEŁ” na podjęcie działań doskonalących tj. służących podniesieniu jakości, efektywności i skuteczności podczas procesu tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022.
Poniżej przedstawiamy Raport z badania ankietowego

INFORMACJA

Informujemy, iż w dniu 14 sierpnia 2015 r. Biuro "LGD - ŹRÓDEŁ"

będzie czynnne w godzinach od 8:00 do 12:00.

I RAJD PIESZY IM. STANISŁAWA MAŁACHOWSKIEGO I RAJD ROWEROWY IM. STANISŁAWA MAŁACHOWSKIEGO

Wójt Gminy Białaczów
serdecznie zaprasza na

I RAJD PIESZY IM. STANISŁAWA MAŁACHOWSKIEGO
I RAJD ROWEROWY IM. STANISŁAWA MAŁACHOWSKIEGO


Startujemy

Sobota 22 sierpnia 2015 r.
godz. 9.00
przy Muszli Koncertowej w Białaczowie


Trasa rowerowa ok. 22 km
Trasa piesza ok. 12km
Karta zgłoszeniowa, mapa z trasami rajdów i regulamin do pobrania w załączniku.
Zgłoszenia można składać w Urzędzie Gminy Białaczów pok.18 lub na starcie rajdów przy Muszli Koncertowej w Białaczowie w dniu 22.08.2015r. do godz. 8.30
Na zakończenie rajdów – wspólne ognisko i losowanie upominków dla uczestników.

Zapraszamy

INFORMACJA

W dniach 4, 5, 6 sierpień 2015 roku Biuro „LGD – U ŹRÓDEŁ” będzie nieczynne
z powodu prowadzonych konsultacji społecznych w gminach członkowskich.

W sprawach pilnych prosimy dzwonić na nr telefonu:

501 192 800

INFORMACJA

ZARZĄDZENIE NR 1/2015
PREZESA ZARZĄDU STOWARZYSZENIA LGD - U ŹRÓDEŁ
z dnia 3 sierpnia 2015 r.


w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy

Na podstawie &20 ust 1 pkt 3 Statutu Stowarzyszenia „LGD – U ŹRÓDEŁ” zarządza się co następuje:

ustala się w „LGD – U ŹRÓDEŁ” z siedzibą w Modliszewicach, 7 sierpień 2015 roku dniem wolnym od pracy.

Prezes Zarządu
Anna Leżańska

ZAPROSZENIE NA OTWARTE SPOTKANIE KONSULTACYJNE

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania - U ŹRÓDEŁ”
serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w spotkaniach konsultacyjnych dotyczących przygotowywanej
Lokalnej Strategii Rozwoju kierowanej przez społeczność
na okres programowania 2014-2020.

Strategia jest jednym z warunków, który umożliwi mieszkańcom gmin członkowskich „LGD – U ŹRÓDEŁ” pozyskanie środków finansowych na realizację inwestycji, wydarzeń, tworzenie miejsc pracy i wszelkich inicjatyw, które będą wpływać na rozwój Naszego regionu i poprawę jakości życia. Na spotkaniach zostaną zaprezentowane: główne wnioski z diagnozy obszaru, analiza SWOT oraz projekt celów LSR wraz z zebraniem uwag od uczestników.

Serdecznie zapraszamy wszystkich: mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz organizacji publicznych, grupy formalne i nieformalne oraz wyrażenie swojego zdania - tak by lokalna strategia rozwoju była odzwierciedleniem potrzeb i oczekiwań wszystkich grup społecznych z obszaru „LGD – U ŹRÓDEŁ”.

Każdy z nas może mieć realny wpływ na pozytywne zmiany w swoim otoczeniu!

Spotkania są bezpłatne.
W razie dodatkowych pytań prosimy dzwonić pod nr tel. 41 375 95 33
lub e – mailem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Bardzo liczymy na Państwa obecność. Każda uwaga jest bardzo cenna.

Spotkania odbędą się w 9ciu gminach członkowskich ”LGD – U ŹRÓDEŁ” według harmonogramu zamieszczonego poniżej.

Załączniki:
Typ plikuOpisIlość pobrań
Pobierz plik (harmonogram_spotkan_2015.docx)Harmonogram36

KONFERENCJA W WOJEWÓDZKIM DOMU KULTURY W KIELCACH 23.06.2015 R.

23 czerwca 2015 roku w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbyła się konferencja podsumowująca realizację działań regionalnych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 w województwie świętokrzyskim oraz wprowadzająca program PROW na lata 2014 - 2020.
Przedstawiono działania, które przyczyniły się do rozwoju kulturalnego, gospodarczego oraz społecznego obszarów wiejskich, a podsumowując konferencję przedstawiono założenia przyszłego okresu programowania.
Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż Świętokrzyska Sieć LGD uhonorowała Panią Mirosławę Mochocką, za całokształt pracy włożony we współpracę z LGD –ami. W związku z tym Pani Dyrektor otrzymała z rąk Pana Witolda Kowala Prezesa Świętokrzyskiej Sieci LGD pamiątkowy grawerton i piękny kosz kwiatów.
Jak co roku stoiska Lokalnych Grup Działania zapełniły hol WDK. Pełno było na nich wydawnictw, folderów, ulotek, map i gadżetów z terenów wdrażania LSR przez poszczególne LGD. Można było również skosztować smakołyków regionalnych. W części artystycznej na scenie WDK wystąpiły: Gminny Zespół Pieśni Ludowej MGOK Daleszyce i Męski Zespół Śpiewaczy „Kumotry" oraz Dziecięcy Zespół Ludowy „Promyki" z Bolechowie i Grupa Artystyczna „ISKRA" z Ożarowa.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone