KONSULTACJE

Wszystkich z obszaru działania "LGD – U ŹRÓDEŁ" zachęcamy do konsultowania kolejnych części tworzonej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022. Poniżej prezentujemy matrycę logiczną i plan działania, które przedstawiają kierunki i plany działania jakie LGD będzie realizowało w kolejnych latach.

Załączniki:
Typ plikuOpisIlość pobrań
Pobierz plik (matryca_i_opis.docx)Matryca logiczna70
Pobierz plik (plan_dzialania.docx)Plan działania76
Pobierz plik (formularz_matryca_celow.docx)Formularz zgłaszania uwag - matryca celów68

FACEBOOK

Wychodząc naprzeciw zainteresowanych przebiegiem prac przy tworzeniu Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022, pracownicy Biura zachęcają do korzystania z możliwości kontaktu on – line na profilu facebookowym

www.facebook.com/LGD-U-%C5%B9R%C3%93DE%C5%81-571773432834087/

Będziemy dostępni w poniedziałki od godziny 9:00 do 12:00 oraz w czwartki od godziny 12:00 do 14:00.

Zachecamy do korzystania z tego narzędzia do konsultowania dokumentów zamieszczanych na stronie www.uzrodel.pl w zakładce LEADER 2014-2020 lub na facebooku i zadawania pytań.

ZAPROSZENIE

Zarząd Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”

zaprasza:

członków, sympatyków oraz wszystkich chętnych do odbycia spaceru badawczego poświęconego matrycy logicznej nowo tworzonej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022. Termin konsultacji zbiega się z VIII rocznicą utworzenia „LGD – U ŹRÓDEŁ”, co stanowić będzie znakomitą okazję do wymiany spostrzeżeń dotyczących bieżących i przyszłych działań Stowarzyszenia.
Spotkanie odbędzie się 27 listopada 2015 roku (piątek) w siedzibie Stowarzyszenia w Modliszewicach od godziny 17:00.

Za Zarząd
Prezes Zarządu
Anna Leżańska

28 PAŹDZIERNIK 2015R. - I FORUM AKTYWNYCH KOBIET ZIEMI KONECKIEJ

I Forum Aktywnych Kobiet Ziemi Koneckiej odbyło się 28 października 2015 r. w restauracji „KAMYK” w Rudzie Malenieckiej. Organizatorem tego wydarzenia był Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach. Spotkanie skierowane było do Stowarzyszeń, Kół Gospodyń Wiejskich oraz grup nieformalnych. Szkolenie miało na celu podniesienie wiedzy z zakresu zakładania organizacji kobiecych jak również pozyskiwania i rozliczania środków na ich działalność. Biorąc pod uwagę ilość osób biorących udział w tym wydarzeniu należy wnioskować, iż aktywność kobiet z powiatu koneckiego jest bardzo duża, a chęć podnoszenia wiedzy jeszcze większa. Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” jako zaproszone do wzięcia udziału w zdarzeniu w charakterze prelegentów w krótkiej prezentacji przybliżyło działalność stowarzyszenia, możliwości pozyskania środków z działania LEADER na lata 2014 - 2020 oraz zachęciło uczestników do korzystania ze wsparcia oferowanego przez ”LGD – U ŹRÓDEŁ”.

INFORMACJA

W dniach 12-13 listopad 2015 r. (czwartek i piątek) Biuro - "LGD U ŹRÓDEŁ" będzie nieczynne.
Zapraszamy w poniedziałek 16.11.2015 r. od 8:00 do 16:00. Za utrudnienia przepraszamy.

Prezes Zarządu
Anna Leżańska

INFORMACJA

W DNIU 4 LISTOPADA 2015 R. BIURO "LGD - U ŹRÓDEŁ" BĘDZIE CZYNNE W GODZINACH OD 8:00 DO 16:00 NATOMIAST DYŻUR POPOŁUDNIOWY ODBĘDZIE W DNIU 6 LISTOPADA 2015 ROKU. ZA ZMIANY PRZEPRASZAMY.

PREZES ZARZADU
ANNA LEZAŃSKA

WYBORCZE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA
„LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA - U ŹRÓDEŁ”

Szanowni Państwo

Na podstawie §20 ust. 3 pkt 4, w związku z §18 ust. 2 Statutu, Zarząd Stowarzyszenia
z w o ł u j e
Wyborcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
„Lokalna Grupa Działania - U ŹRÓDEŁ”
na dzień 17 listopada 2015 roku. godz. 17:00.

Posiedzenie odbędzie się w biurze LGD w Modliszewicach, ul. Piotrkowska 30.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Stwierdzenie quorum
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór sekretarza zebrania.
 5. Przedstawienie listy osób, które zgłosiły się do dyskusji z podaniem punktu obrad, na temat którego chcą zabrać głos i dyskusja.
 6. Wybór członków Komisji Skrutacyjnej.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,
  2. odwołania członków Zarządu Stowarzyszenia,
  3. odwołania członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,
  4. Wybory członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej wg zasad określonych w Statucie oraz Regulaminie Obrad Walnego Zebrania Członków,
  5. Podjęcie lub zmiana uchwał upoważniających Zarząd i Radę LGD do przyjmowania i dokonywania zmian w dokumentach związanych z wyborem LGD do realizacji LSR na lata 2016 – 2022.
 8. Sprawy różne.
 9. Zamknięcie zebrania.

Zgodnie z §1 ust 5 Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Członków, projekty uchwał dostępne będą do wglądu w Biurze oraz zawieszone na stronie internetowej najpóźniej na
3 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków tj. od dnia 14.10.2015 r.

W związku z punktem 6 porządku obrad przypominam, że zgodnie z §8 Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Członków zgłaszanie kandydatów do Władz Stowarzyszenia następuje pisemnie poprzez złożenie formularza rekomendacyjnego, którego wzór jest udostępniony na stronie internetowej www.uzrodel.pl . Rekomendacji kandydującemu udzielają inni członkowie Stowarzyszenia - zarówno osoby fizyczne jak i prawne będące członkami zwyczajnymi.

Ze względów organizacyjnych proszę, aby formularze rekomendacyjne zostały przekazane do Biura LGD (osobiście lub za pomocą poczty e – mail: skan dokumentu opatrzonego podpisami
i ewentualnie pieczęciami) najpóźniej jeden dzień przed rozpoczęciem obrad Walnego Zebrania Członków tj. do dn. 15 listopada 2015 r.

Proszę potwierdzenie obecności – telefoniczne 41 375 95 33 bądź za pomocą poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 16 listopada 2015 roku do godziny 15.30.

Prezes Zarządu
Anna Leżańska

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA „LGD – U ŹRÓDEŁ” 15.10.2015 R.

W dniu 15 października 2015 roku w siedzibie LGD – U ŹRÓDEŁ odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”.
Przy obecności wymaganej liczby członków obrady przebiegły sprawnie. Podjęto szereg uchwał ważnych dla usprawnienia pracy Stowarzyszenia. Wszystkim biorącym udział w obradach dziękujemy za przybycie.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone