WALNE ZEBRANIE

Szanowni Państwo,

Członkowie Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - U ŹRÓDEŁ":
Na podstawie §20 ust. 3 pkt 4, w związku z §18 ust. 2 Statutu,
Zarząd Stowarzyszenia

Zwołuje:
na dzień 1 sierpnia 2017 roku o godzinie 16:00

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania - U ŹRÓDEŁ"

Zebranie odbędzie się w biurze LGD w Modliszewicach, ul. Piotrkowska 30.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.
 2. Wybór sekretarza zebrania.
 3. Przedstawienie listy osób, które zgłosiły się do dyskusji z podaniem punktu obrad, na temat którego chcą zabrać głos.
 4. Informacja o przyjęciu protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków.
 5. Rozpatrzenie projektów i przyjęcie uchwał w sprawach:
  1. Przyjęcie Uchwały Nr II/1/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie.
  2. Podjęcie Uchwały Nr II/2/2017 w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu „LGD - U ŹRÓDEŁ".
  3. Podjęcie Uchwały Nr lII/3/2017 w sprawie ustalenia wysokości diet dla członków Rady ,,LGD - U ŹRÓDEŁ".
 6. Sprawy różne.
 7. Zamknięcie zebrania.

Zgodnie z §1 ust 5 Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Członków, projekty uchwał dostępne będą do wglądu w Biurze oraz zawieszone na stronie internetowej najpóźniej na 3 dni przed terminem zebrania tj. od dnia 29 lipca 2017 roku. 

Prezes Zarządu
Anna Leżańska

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zapraszamy do składania ofert na zapytanie ofertowe nr 4/2017/WUP na  świadczenie usług szkoleniowych na rzecz uczestników projektu „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie”. Pełna treść zapytania wraz z załącznikami dostępna jest w naszej zakładce ZAPYTANIA OFERTOWE.

INFORMACJA O WYNIKACH REKRUTACJI DO PROJEKTU „LGD - OWSKIE WSPARCIE W BIZNESOWYM STARCIE”

Informujemy, że w procesie rekrutacji do projektu „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie” do Lokalnego Ośrodka Wsparcia Projektu/Partnera tj. Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” wpłynęło 18 formularzy rekrutacyjnych. Do oceny merytorycznej przekazano 15 formularzy, z uwagi na rezygnację 3ech wnioskodawców.

Każdy formularz rekrutacyjny został oceniony przez dwóch wybranych losowo członków Komisji Rekrutacyjnej i doradcę zawodowego. Wynik oceny każdego z formularzy rekrutacyjnych jest średnią ocen uzyskanych w toku oceny. Informacja o wynikach oceny zostanie przekazana każdemu Wnioskodawcy, którego formularz podlegał ocenie.

W wyniku zakończonej oceny do udziału w projekcie zostało zakwalifikowanych 5 kobiet i 10ciu mężczyzn.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zapraszamy do składania ofert na zapytanie ofertowe nr 3/2017/WUP na  świadczenie usług szkoleniowych na rzecz uczestników projektu „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie”. Pełna treść zapytania wraz z załącznikami dostępna jest w naszej zakładce ZAPYTANIA OFERTOWE.

DNI OTWARTYCH DNI W MODLISZEWICACH - 25.06.2017 R.

Jak co roku w ostatni weekend czerwca Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach był organizatorem Dni Otwartych Drzwi. W niedzielę 25.06.2017 r. Modliszewice odwiedziło mnóstwo gości, odwiedzających stoiska wystawiennicze z regionalnymi produktami, rękodziełem , nagrodzono najlepszych rolników oraz gospodarstwo agroturystyczne.

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” uczestniczyło w tym wydarzeniu – odwiedzający nasze stoisko i siedzibę  mogli zapoznać się z możliwością pozyskania dofinasowania oraz planowanymi naborami wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność oraz otrzymać materiały promocyjne.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

INFORMACJA

„UWAGA !!! dodatkowa rekrutacja do projektu „LGD - owskie wsparcie w biznesowym starcie”

Informujemy, iż została uruchomiona dodatkowa rekrutacja do projektu „LGD - owskie wsparcie w biznesowym starcie”, dla osób odchodzących z rolnictwa (podlegających KRUS lub ich domowników i/lub osób z orzeczeniem o niepełnosprawności), szczegóły poniżej:

Dokumenty rekrutacyjne można znaleźć pod linkiem: http://www.uzrodel.pl/475-dotacje-na-rozpoczecie-dzialalnosci-gospodarczej

INFORMACJA

INFORMACJA dotycząca projektu „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie”:

Informujemy, iż wyniki rekrutacji do projektu „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie zostaną opublikowane w terminie po 6 lipca 2017 r. ,z uwagi na to, iż trwa wyłanianie Komisji rekrutacyjnej i doradcy zawodowego/psychologa.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone