INFORMACJA

W dniu 20 kwietnia Biuro "LGD - U ŹRÓDEŁ" będzie nieczynne z powodu udziału Stowarzyszenia w X Targach Turystyki Wiejskiej i Aktywnej AGROTRAVEL & ACTIVE LIFE. Serdecznie zapraszamy na nasze stoisko HALA A1, Kielce ul. Zakładowa 1.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW LGD

W dniu 22 marca 2018 r. odbyło się sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”. Poprowadziła je Pani Anna Leżańska - Prezes Zarządu.

Komisja Rewizyjna odczytała sprawozdanie z działalności statutowo-finansowej Stowarzyszenia.

Księgowa przedstawiła bilans za rok 2017 wraz z wyjaśnieniami do poszczególnych pozycji.

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia podjęło uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu za 2017 r., przyjęcia sprawozdania z działalności statutowej oraz Raportów ewaluacyjnych.

Wszystkim uczestniczącym w walnym zebraniu członkom dziękujemy za aktywny udział w zebraniu.

WYJAZD AKTYWIZACYJNY Z ELEMENTAMI MONITORINGU

W dniach 2-3 marca 2018 r. Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ" zorganizowała wyjazd aktywizacyjny do Zakopanego. Wzięli w nim udział członkowie organów LGD, członkowie oraz sympatycy Stowarzyszenia.
Podczas wyjazdu przeprowadzone zostały warsztaty, ukierunkowane na:

  • ocenę poprawności działalności Stowarzyszenia,
  • ocenę skuteczności promocji i aktywizacji społeczności lokalnej w odniesieniu do założeń Lokalnej Strategii Rozwoju,
  • ocenę celowości i trafności założeń realizowanych w ramach LSR,
  • oraz określenie stopnia realizacji poszczególnych celów.

 

Podsumowaniem warsztatów była kolacja integracyjna.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywny udział i cudowną atmosferę.

INFORMACJA O PLANOWANEJ DO REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ
NR 3/2018/W

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania- U ŹRÓEŁ” informuje o planowanej realizacji projektu własnego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”, w ramach przedsięwzięcia: 1.2.3 Integracja i aktywizacja organizacji pozarządowych.

Szczegóły w zakładce NABORY WNIOSKÓW -> NABORY -> TRWAJĄCE.

INFORMACJA O PLANOWANEJ DO REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ
NR 2/2018/W

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania- U ŹRÓEŁ” informuje o planowanej realizacji projektu własnego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”, w ramach przedsięwzięcia: 1.1.4 Zbudowanie i marketing produktu turystycznego „Piekielny Szlak”.

Szczegóły w zakładce NABORY WNIOSKÓW -> NABORY -> TRWAJĄCE.

INFORMACJA O PLANOWANEJ DO REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ
NR 1/2018/W

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania- U ŹRÓEŁ” informuje o planowanej realizacji projektu własnego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”, w ramach przedsięwzięcia: 1.1.2. Integracja branż mających kluczowe znaczenie dla rozwoju obszaru: zakwaterowanie i usługi gastronomiczne, kultura, rozrywka i rekreacja, handel hurtowyi detaliczny

Szczegóły w zakładce NABORY WNIOSKÓW -> NABORY -> TRWAJĄCE.

INFORMACJA

W dniu 30 marca 2018 roku Biuro "LGD - U ŹRÓDEŁ" będzie nieczynne.

ŻYCZENIA

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone