DOŻYNKI W SMYKOWIE

Koniec wakacji to tradycyjnie sezon dożynkowy. W niedzielę 19 sierpnia 2012 r. miały miejsce dożynki w gminie Smyków. Jak co roku wszystko dopięte na ostatni guzik. Piękna pogoda przyczyniła się do olbrzymiej frekwencji mieszkańców jak i gości.
Dzięki możliwości bycia wśród tak licznie przybyłych na obchody dożynkowe do Smykowa LGD – U ŹRÓDEŁ skorzystało z możliwości przypomnienia się tym, którzy ściśle współpracują ze Stowarzyszeniem, jak również zachęcenia do odwiedzenia naszej siedziby i zapoznania się z możliwościami płynącymi z aplikowania o fundusze unijne tym, którzy jeszcze nas nie znają.

DNI KOŃSKICH

W sobotę i niedzielę 26 – 27 sierpnia Park Miejski w Końskich był miejscem obchodów „Dni Końskich”. Stowarzyszenie LGD – U ŹRÓDEŁ pośród innych wystawców promowało swą działalność. Nie brakowało zainteresowania funduszami unijnymi. Odwiedzający nie tylko pytali na jakie działania można uzyskać pieniążki ale też chętnie dzielili się swymi doświadczeniami w aplikowaniu o fundusze unijne. Wszystkim odwiedzającym stoisko LGD bardzo dziękujemy i zapraszamy za rok.

KUŹNICE KONECKIE

Kuźnice Koneckie w tym roku miały szczególny wymiar dla Stowarzyszenia „LGD – U ŹRÓDEŁ”. W sobotę 14 lipca 2012 roku, wśród wielu znakomitych gości była również Pani Wiceprezes Zarządu LGD Anna Leżańska, która odebrała pamiątkowy grawerton z okazji przyjęcia Stowarzyszenia w ,” Poczet Przyjaciół Kuźnic Koneckich”.

W drugim dniu Kuźnic Koneckich, LGD promowało swą działalność przez cały dzień. Na stoisku panowała miła atmosfera. Gościliśmy osoby już nam znane, ale również te które o naszym stowarzyszeniu usłyszały po raz pierwszy. Odwiedzający chętnie sięgali po mapę turystyczno - krajoznawczą ,,U Źródeł Kamiennej - Czarnej – Drzewiczki”. Należy również dodać, że jesteśmy LGD – em na pograniczu dwóch województw łódzkiego i świętokrzyskiego. Osoby zamieszkałe na naszym obszarze działania z zainteresowaniem pytały o możliwości pozyskania środków z Unii Europejskiej oraz inne formy wsparcia dla ich działalności.

Wszystkim pięknie dziękujemy za życzliwe słowa i do zobaczenia za rok.

MODLISZEWICE, 1 LIPIEC 2012 R.

Drugi dzień Otwartych Drzwi, corocznie organizowanej imprezy przez Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach był dla zwiedzających pełen atrakcji i wrażeń. To wszystko za przyczyną wystawców z przeróżnymi produktami naturalnymi i nie tylko. Było coś dla oka i coś dla podniebienia. Panie z kół gospodyń jak również indywidualni wystawcy sprzedawali przepyszne smakołyki. Dzieciom największą radość sprawiały przejażdżki na koniu oraz wystawa zwierząt hodowlanych.

Stowarzyszenia „LGD – U ŹRÓDEŁ” nie mogło zabraknąć wśród wystawców. Nasza siedziba znajdująca się na terenie organizatora tego wydarzenia miała również szeroko otwarte drzwi. Przybyło wielu znakomitych gości, a ponieważ biuro mieści się w zabytkowym budynku bramnym nie zabrakło też chętnych do zwiedzania. Natomiast na stoisku LGD można było otrzymać drobne upominki i wydawnictwa informujące o obszarze działania LGD jak również uzyskać informację o trwających właśnie naborach na Małe projekty oraz Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej.

 

SPOTKANIE AKTYWIZUJĄCE

Dnia 22 czerwca 2012 r. odbyło się spotkanie aktywizacyjne dla mieszkańców terenu objętego Lokalną Strategią Rozwoju. Zostaliśmy bardzo mile przyjęci przez Koło Gospodyń Wiejskich z Grzymałowa gmina Paradyż. Gości powitała Prezes Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” Emilia Kupis. Omówiła zakres działalności LGD oraz zaprosiła do współpracy w szczególności twórców ludowych oraz koła gospodyń wiejskich, a to w związku z realizowanym projektem współpracy tj. festiwalem folklorystycznym pn. „Co Kraj To Obyczaj”. Wójt Gminy Paradyż przedstawił korzyści płynące dla gminy ze współpracy z LGD poprzez fundusze z PROW-u. Spotkanie uświetniły występy Pań z zespołów Ludowych z Sobienia (gm. Białaczów) i z Grzymałowa (gm. Paradyż), ale największą atrakcją był występ Dziecięcego Zespołu Ludowego „KONICZYNKI”. Dzieci ze szkoły podstawowej w Grzymałowie pięknie zaprezentowały dawne tańce i śpiewy. W spotkaniu wzięło udział wielu zainteresowanych działalnością na rzecz aktywizacji środowisk lokalnych. Wywiązała się żywa dyskusja dotycząca inicjatyw społecznych podejmowanych na poziomie lokalnym oraz znaczenie „lokalnego dziedzictwa” w idei zachowania tradycji polskiej wsi.

Dziękujemy za wspaniały poczęstunek. Liczymy na dalszą owocną współpracę.

I PIKNIK HISTORYCZNY W DZIEBAŁTOWIE

W sobotę 2 czerwca 2012 r. Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania - U ŹRÓDEŁ” gościła na I Pikniku Historycznym z okazji Dnia Dziecka w Dziebałtowie.

Choć najmłodszym jeszcze daleko do planów na przyszłość to jednak drobne gadżety z logiem LGD cieszyły się dużym powodzeniem, a rodzice przy tej okazji mieli możliwość poznać nasze Stowarzyszenie i otrzymać Informatory oraz mapy turystyczne obszaru LGD.

AGROTRAVEL 2012

W dniach 20-22 kwietnia 2012 r. Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” brało udział w IV Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskieji Agroturystyki AGROTRAVEL 2012.

Jak zawsze swojskie klimaty (a takie na naszym stoisku panowały) przyciągały mnóstwo zwiedzających. Zespoły ludowe Sorbin i Smykovia pięknie zaprezentowały tradycje muzyczne z obszaru działania LGD – U ŹRÓDEŁ.

Mamy nadzieję, że odwiedzający nasze stoisko, a w szczególności młodzież, poczuła ducha tradycji i zechcą kontynuować tak piękne zwyczaje i obyczaje naszych pra pra ojców.

Zapraszamy ponownie za rok.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA „LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA – U ŹRÓDEŁ”

W dniu 28 marca 2012 roku w siedzibie LGD – U ŹRÓDEŁ odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”.

Przedmiotem obrad było m.in. przyjęcie bilansu za rok 2011 r. oraz sprawozdania z działalności statutowej Stowarzyszenia.

Wszystkim biorącym udział w obradach dziękujemy za sumienne wywiązywanie się z obowiązków wynikających z członkowstwa w Stowarzyszeniu.

SPOTKANIE AKTYWIZUJĄCE

W sobotę 3 marca 2012 roku w miejscowości Wąglany odbyło się spotkanie aktywizujące społeczność lokalną do działania na rzecz rozwoju swojej miejscowości. Udział w nim, oprócz delegacji składającej się z członków oraz sympatyków Stowarzyszenia ”Lokalna Grupa Działania - U ŹRÓDEŁ”, wzięły osoby cieszące się autorytetem wśród mieszkańców gminy Białaczów – lokalni liderzy.

Dzięki gościnności Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Wąglanach mieliśmy możliwość opowiedzenia o sobie, czyli działalności LGD, o korzyściach płynących z zaangażowania się w działalność społeczną, o źródłach finansowania inicjatyw lokalnych czy działalności gospodarczej, wynikających przede wszystkim z Lokalnej Strategii Rozwoju.

Serdeczne dziękujemy za gościnę i tak wielkie zainteresowanie omówioną problematyką, a także aktywność w dyskusji.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone