WALNE ZEBRANIE

17 listopada 2011 roku w siedzibie Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” w Modliszewicach odbyło się Walne Zebranie Członków LGD. Szczególnie istotnym punktem zebrania były wybory do władz LGD – U ŹRÓDEŁ z racji kończącej się kadencji. Dlatego też bardzo ważne było qworum. Dzięki sumienności i zaangażowaniu członkowie stowarzyszenia przybyli w ilości zapewniającej prawidłowe przeprowadzenie wyborów do władz jak również podjęcia prawomocnych uchwał.
Wszystkim uczestnikom w Walnym Zebraniu Członków serdecznie dziękujemy za przybycie i liczymy w dalszej perspektywie na owocną współpracę.

IV URODZINY LGD – U ŹRÓDEŁ

W sobotni wieczór 19 listopada 2011 roku siedziba stowarzyszenia wypełniła się członkami oraz sympatykami LGD. Powodem tego spotkania były IV urodziny LGD. Zebranych przywitała wiceprezes Zarządu Pani Anna Leżańska. Przedstawiła obecny stopień zaawansowania prac nad wdrażaniem Lokalnej Strategii Rozwoju oraz działalności Biura LGD. Po krótkim wstępie i wystąpieniu gości nadszedł czas na symboliczną lampkę szampana oraz toast dla jubilata.

Miłe towarzystwo, urocze otoczenie sprzyjało dyskusjom i wymianie informacji.

Do zobaczenia na V urodzinach LGD.

PIERWSZE SPOTKANIE ROBOCZE W RAMACH PRZYGOTOWANIA PROJEKTU WSPÓŁPRACY „CO KRAJ TO OBYCZAJ”

I spotkanie partnerów przygotowania projektu współpracy odbyło się 9 listopada 2011 r. w siedzibie Stowarzyszenia „LGD -U ŹRÓDEŁ” w Modliszewicach. Zespół roboczy składający się z 8 reprezentantów partnerskich LGD opracował wstępny scenariusz festiwalu folklorystycznego oraz określił jakie kategorie rękodzieła oraz repertuar będą prezentować potencjalni uczestnicy wydarzenia.

WYJAZD DO SŁOWENII ZESPOŁU ROBOCZEGO PRZYGOTOWUJĄCEGO PROJEKT WSPÓŁPRACY

W dniach 28 październik - 31 październik 2011 r. w ramach przygotowania projektu współpracy Co KTO („Co Kraj To Obyczaj”) „Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania - U ŹRÓDEŁ” wraz z 2 partnerami Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Razem na Rzecz Rozwoju” oraz Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” odbyło wyjazd do Słowenii. Rezultatem wyjazdowego spotkania było nawiązanie współpracy z Lokalna Akcijska Skupina Gorićko oraz podpisanie listu intencyjnego wyrażającego chęć wspólnego zrealizowania projektu współpracy „Co KTO”. Przedstawiciele partnerskich LGD byli także honorowymi gośćmi w wydarzeniu zorganizowanym na terenie Lokalnej Akcijskiej Skupiny GORIĆKO pod nazwą Noc Czarownic, które w swym charakterze przypominało nasz planowany do zrealizowania festiwal folklorystyczny.

SPOTKANIE AKTYWIZUJĄCE 17.09.2011 R.

Stajnia Artystyczna Marzeny Michałowskiej – Kowalik w Marcinkowie (gmina Żarnów województwo łódzkie) była miejscem, drugiego w tym roku, spotkania aktywizującego zorganizowanego przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” dla liderów wiejskich. Nieprzypadkowo, właśnie to miejsce, zostało wybrane do aktywizacji. Pani Marzena to osoba z pasją. Chcieliśmy, aby innych zaraziła swoim zaangażowaniem w rozwój miejscowości, w której mieszka i prowadzi działalność gospodarczą. Niejednokrotnie korzystała w swoich działaniach ze środków unijnych, w tym z powodzeniem aplikowała o fundusze w ramach działania „Małe projekty”. Dziękujemy wszystkim uczestnikom z nadzieją, że wezmą przykład z Pani Marzeny. Nieobecnych zachęcamy do czynnego udziału w życiu LGD.

II ZJAZD LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA

II Zjazd Lokalnych Grup Działania na Wyspę Liderów mamy już za sobą. Choć pogoda dopisała to niestety nie możemy tego samego powiedzieć o Lokalnych Grupach Działania z województwa świętokrzyskiego. Dlatego też szczególne podziękowania kierujemy do LGD „Ziemia Jędrzejowska – Gryf” oraz LGD „Białe Ługi”, które już po raz drugi nie zawiodły.

Na Dniach Otwartych Drzwi w Modliszewicach każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Nie zabrakło amatorów pysznej pajdy swojskiego chleba ze smalcem i ogórkiem kiszonym. Panie zachwycały się cudowną biżuterią i wyrobami z wikliny, a dzieci podziwiały drewniane zabawki. Wystawa zwierząt hodowlanych niezmiennie od lat cieszyła się ogromnym zainteresowaniem wszystkich zwiedzających. Nie zabrakło również zacnych gości : posłów, burmistrzów , wójtów oraz naszych członków stowarzyszenia.

Wszystkich ,którzy zaszczycili nas swoją obecnością serdecznie pozdrawiamy i zapraszamy na kolejny Zjazd Liderów na Wyspę.

SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI GMIN WCHODZĄCYCH W SKŁAD LGD

W dniu 28 lutego 2011 roku w siedzibie Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” odbyło się spotkanie z przedstawicielami 8 gmin wchodzących w skład LGD.
Jego celem było omówienie i skoordynowanie prac nad produktem turystycznym LGD jakim jest „Piekielny Szlak”, którego przebieg wraz z inwentaryzacją zasobów turystycznych przygotował PTTK w Końskich.
Za udział w dyskusji wszystkim przybyłym gościom serdecznie dziękujemy i mamy nadzieję na dalszą owocną współpracę przy promocji i realizacji „Piekielnego Szlaku”.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone