AGROTRAVEL 2012

W dniach 20-22 kwietnia 2012 r. Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” brało udział w IV Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskieji Agroturystyki AGROTRAVEL 2012.

Jak zawsze swojskie klimaty (a takie na naszym stoisku panowały) przyciągały mnóstwo zwiedzających. Zespoły ludowe Sorbin i Smykovia pięknie zaprezentowały tradycje muzyczne z obszaru działania LGD – U ŹRÓDEŁ.

Mamy nadzieję, że odwiedzający nasze stoisko, a w szczególności młodzież, poczuła ducha tradycji i zechcą kontynuować tak piękne zwyczaje i obyczaje naszych pra pra ojców.

Zapraszamy ponownie za rok.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone