SPOTKANIE AKTYWIZUJĄCE

Dnia 22 czerwca 2012 r. odbyło się spotkanie aktywizacyjne dla mieszkańców terenu objętego Lokalną Strategią Rozwoju. Zostaliśmy bardzo mile przyjęci przez Koło Gospodyń Wiejskich z Grzymałowa gmina Paradyż. Gości powitała Prezes Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” Emilia Kupis. Omówiła zakres działalności LGD oraz zaprosiła do współpracy w szczególności twórców ludowych oraz koła gospodyń wiejskich, a to w związku z realizowanym projektem współpracy tj. festiwalem folklorystycznym pn. „Co Kraj To Obyczaj”. Wójt Gminy Paradyż przedstawił korzyści płynące dla gminy ze współpracy z LGD poprzez fundusze z PROW-u. Spotkanie uświetniły występy Pań z zespołów Ludowych z Sobienia (gm. Białaczów) i z Grzymałowa (gm. Paradyż), ale największą atrakcją był występ Dziecięcego Zespołu Ludowego „KONICZYNKI”. Dzieci ze szkoły podstawowej w Grzymałowie pięknie zaprezentowały dawne tańce i śpiewy. W spotkaniu wzięło udział wielu zainteresowanych działalnością na rzecz aktywizacji środowisk lokalnych. Wywiązała się żywa dyskusja dotycząca inicjatyw społecznych podejmowanych na poziomie lokalnym oraz znaczenie „lokalnego dziedzictwa” w idei zachowania tradycji polskiej wsi.

Dziękujemy za wspaniały poczęstunek. Liczymy na dalszą owocną współpracę.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone