SPOTKANIE AKTYWIZUJĄCE

W sobotę 3 marca 2012 roku w miejscowości Wąglany odbyło się spotkanie aktywizujące społeczność lokalną do działania na rzecz rozwoju swojej miejscowości. Udział w nim, oprócz delegacji składającej się z członków oraz sympatyków Stowarzyszenia ”Lokalna Grupa Działania - U ŹRÓDEŁ”, wzięły osoby cieszące się autorytetem wśród mieszkańców gminy Białaczów – lokalni liderzy.

Dzięki gościnności Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Wąglanach mieliśmy możliwość opowiedzenia o sobie, czyli działalności LGD, o korzyściach płynących z zaangażowania się w działalność społeczną, o źródłach finansowania inicjatyw lokalnych czy działalności gospodarczej, wynikających przede wszystkim z Lokalnej Strategii Rozwoju.

Serdeczne dziękujemy za gościnę i tak wielkie zainteresowanie omówioną problematyką, a także aktywność w dyskusji.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone