DOŻYNKI W SMYKOWIE

Koniec wakacji to tradycyjnie sezon dożynkowy. W niedzielę 19 sierpnia 2012 r. miały miejsce dożynki w gminie Smyków. Jak co roku wszystko dopięte na ostatni guzik. Piękna pogoda przyczyniła się do olbrzymiej frekwencji mieszkańców jak i gości.
Dzięki możliwości bycia wśród tak licznie przybyłych na obchody dożynkowe do Smykowa LGD – U ŹRÓDEŁ skorzystało z możliwości przypomnienia się tym, którzy ściśle współpracują ze Stowarzyszeniem, jak również zachęcenia do odwiedzenia naszej siedziby i zapoznania się z możliwościami płynącymi z aplikowania o fundusze unijne tym, którzy jeszcze nas nie znają.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone