ZARZĄD

Skład Zarządu Stowarzyszenia:

  1. Leżańska Anna – Prezes Zarządu
  2. Kaźmierczyk Anna - Wiceprezes Zarządu
  3. Cłapak Wiesław - Skarbnik
  4. Goworek Barbara
  5. Kuca Leszek
  6. Nawrocki Krzysztof
  7. Pacocha Stanisław
  8. Rudalski Wojciech

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone