DNI KOŃSKICH

W sobotę i niedzielę 26 – 27 sierpnia Park Miejski w Końskich był miejscem obchodów „Dni Końskich”. Stowarzyszenie LGD – U ŹRÓDEŁ pośród innych wystawców promowało swą działalność. Nie brakowało zainteresowania funduszami unijnymi. Odwiedzający nie tylko pytali na jakie działania można uzyskać pieniążki ale też chętnie dzielili się swymi doświadczeniami w aplikowaniu o fundusze unijne. Wszystkim odwiedzającym stoisko LGD bardzo dziękujemy i zapraszamy za rok.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone