MODLISZEWICE, 1 LIPIEC 2012 R.

Drugi dzień Otwartych Drzwi, corocznie organizowanej imprezy przez Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach był dla zwiedzających pełen atrakcji i wrażeń. To wszystko za przyczyną wystawców z przeróżnymi produktami naturalnymi i nie tylko. Było coś dla oka i coś dla podniebienia. Panie z kół gospodyń jak również indywidualni wystawcy sprzedawali przepyszne smakołyki. Dzieciom największą radość sprawiały przejażdżki na koniu oraz wystawa zwierząt hodowlanych.

Stowarzyszenia „LGD – U ŹRÓDEŁ” nie mogło zabraknąć wśród wystawców. Nasza siedziba znajdująca się na terenie organizatora tego wydarzenia miała również szeroko otwarte drzwi. Przybyło wielu znakomitych gości, a ponieważ biuro mieści się w zabytkowym budynku bramnym nie zabrakło też chętnych do zwiedzania. Natomiast na stoisku LGD można było otrzymać drobne upominki i wydawnictwa informujące o obszarze działania LGD jak również uzyskać informację o trwających właśnie naborach na Małe projekty oraz Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej.

 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone