SPOTKANIE AKTYWIZUJĄCE

Dnia 22 czerwca 2012 r. odbyło się spotkanie aktywizacyjne dla mieszkańców terenu objętego Lokalną Strategią Rozwoju. Zostaliśmy bardzo mile przyjęci przez Koło Gospodyń Wiejskich z Grzymałowa gmina Paradyż. Gości powitała Prezes Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” Emilia Kupis. Omówiła zakres działalności LGD oraz zaprosiła do współpracy w szczególności twórców ludowych oraz koła gospodyń wiejskich, a to w związku z realizowanym projektem współpracy tj. festiwalem folklorystycznym pn. „Co Kraj To Obyczaj”. Wójt Gminy Paradyż przedstawił korzyści płynące dla gminy ze współpracy z LGD poprzez fundusze z PROW-u. Spotkanie uświetniły występy Pań z zespołów Ludowych z Sobienia (gm. Białaczów) i z Grzymałowa (gm. Paradyż), ale największą atrakcją był występ Dziecięcego Zespołu Ludowego „KONICZYNKI”. Dzieci ze szkoły podstawowej w Grzymałowie pięknie zaprezentowały dawne tańce i śpiewy. W spotkaniu wzięło udział wielu zainteresowanych działalnością na rzecz aktywizacji środowisk lokalnych. Wywiązała się żywa dyskusja dotycząca inicjatyw społecznych podejmowanych na poziomie lokalnym oraz znaczenie „lokalnego dziedzictwa” w idei zachowania tradycji polskiej wsi.

Dziękujemy za wspaniały poczęstunek. Liczymy na dalszą owocną współpracę.

I PIKNIK HISTORYCZNY W DZIEBAŁTOWIE

W sobotę 2 czerwca 2012 r. Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania - U ŹRÓDEŁ” gościła na I Pikniku Historycznym z okazji Dnia Dziecka w Dziebałtowie.

Choć najmłodszym jeszcze daleko do planów na przyszłość to jednak drobne gadżety z logiem LGD cieszyły się dużym powodzeniem, a rodzice przy tej okazji mieli możliwość poznać nasze Stowarzyszenie i otrzymać Informatory oraz mapy turystyczne obszaru LGD.

WYJAZDOWE SZKOLENIE DLA LIDERÓW SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

Pierwsze w rym roku wyjazdowe szkolenie dla liderów społeczności lokalnej odbyło się w dniu 26.05.2012r. Tym razem udaliśmy się na teren Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem na Rzecz Rozwoju” mającą swoją siedzibę w Mircu. Choć są bardzo małym LGD – dem ,bo zaledwie obejmującym swoim zasięgiem dwie gminy Mirzec i Skarżysko- Kościelne to jednak mogą pokazać, że małe nie znaczy gorsze. Zaangażowanie ludności oraz współpraca z samorządami ma wyraźne przełożenie na szereg pozytywnych zmian.

Pan Mirosław Sasal wiceprezes LGD „Razem na Rzecz Rozwoju” poświęcił nam swój czas i pokazał przykłady wykorzystania funduszy unijnych.

W miejscowości Plebańskie Pole Lipowe z „małych projektów” została wyposażona świetlica w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej, dzięki tej inicjatywie mieszkańcy mają gdzie się teraz spotykać oraz organizować różnego rodzaju uroczystości.

Kolejnym przykładem dobrego gospodarza jest ks. Marian Czajkowski z Kościoła pw. Św. Trójcy ze Skarżyska Kościelnego, gdzie dzięki wnioskom z ,,małych projektów” już zostały odrestaurowane drzwi kościoła, a obecnie są w trakcie prac restauratorskich – konserwatorskich zabytkowe epitafia Jana Gąsiorowskiego i Bonawentury Szelikowskiego z kruchty południowej kościoła.

W miejscowości Majków Pani Danuta Jasiewska dyr. Szkoły Podstawowej opowiedziała nam o dużej inwestycji w ramach „Odnowy i rozwoju wsi”, gdzie utworzyli bazę noclegową „ Nad Żarnówką”. Nie tylko baza noclegowa zrobiła wrażenie na słuchaczach. Osoba Pani dyrektor jest przykładem na to, jak dużą satysfakcję może dawać praca na rzecz społeczeństwa.

Podsumowując trzeba zaznaczyć, że nic się nie dzieje bez zaangażowania i pracy wspólnej na rzecz rozwoju i aktywizacji społeczności lokalnych.

Pięknie dziękujemy za miłe przyjęcie.

AGROTRAVEL 2012

W dniach 20-22 kwietnia 2012 r. Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” brało udział w IV Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskieji Agroturystyki AGROTRAVEL 2012.

Jak zawsze swojskie klimaty (a takie na naszym stoisku panowały) przyciągały mnóstwo zwiedzających. Zespoły ludowe Sorbin i Smykovia pięknie zaprezentowały tradycje muzyczne z obszaru działania LGD – U ŹRÓDEŁ.

Mamy nadzieję, że odwiedzający nasze stoisko, a w szczególności młodzież, poczuła ducha tradycji i zechcą kontynuować tak piękne zwyczaje i obyczaje naszych pra pra ojców.

Zapraszamy ponownie za rok.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA „LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA – U ŹRÓDEŁ”

W dniu 28 marca 2012 roku w siedzibie LGD – U ŹRÓDEŁ odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”.

Przedmiotem obrad było m.in. przyjęcie bilansu za rok 2011 r. oraz sprawozdania z działalności statutowej Stowarzyszenia.

Wszystkim biorącym udział w obradach dziękujemy za sumienne wywiązywanie się z obowiązków wynikających z członkowstwa w Stowarzyszeniu.

SPOTKANIE AKTYWIZUJĄCE

W sobotę 3 marca 2012 roku w miejscowości Wąglany odbyło się spotkanie aktywizujące społeczność lokalną do działania na rzecz rozwoju swojej miejscowości. Udział w nim, oprócz delegacji składającej się z członków oraz sympatyków Stowarzyszenia ”Lokalna Grupa Działania - U ŹRÓDEŁ”, wzięły osoby cieszące się autorytetem wśród mieszkańców gminy Białaczów – lokalni liderzy.

Dzięki gościnności Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Wąglanach mieliśmy możliwość opowiedzenia o sobie, czyli działalności LGD, o korzyściach płynących z zaangażowania się w działalność społeczną, o źródłach finansowania inicjatyw lokalnych czy działalności gospodarczej, wynikających przede wszystkim z Lokalnej Strategii Rozwoju.

Serdeczne dziękujemy za gościnę i tak wielkie zainteresowanie omówioną problematyką, a także aktywność w dyskusji.

WALNE ZEBRANIE

17 listopada 2011 roku w siedzibie Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” w Modliszewicach odbyło się Walne Zebranie Członków LGD. Szczególnie istotnym punktem zebrania były wybory do władz LGD – U ŹRÓDEŁ z racji kończącej się kadencji. Dlatego też bardzo ważne było qworum. Dzięki sumienności i zaangażowaniu członkowie stowarzyszenia przybyli w ilości zapewniającej prawidłowe przeprowadzenie wyborów do władz jak również podjęcia prawomocnych uchwał.
Wszystkim uczestnikom w Walnym Zebraniu Członków serdecznie dziękujemy za przybycie i liczymy w dalszej perspektywie na owocną współpracę.

IV URODZINY LGD – U ŹRÓDEŁ

W sobotni wieczór 19 listopada 2011 roku siedziba stowarzyszenia wypełniła się członkami oraz sympatykami LGD. Powodem tego spotkania były IV urodziny LGD. Zebranych przywitała wiceprezes Zarządu Pani Anna Leżańska. Przedstawiła obecny stopień zaawansowania prac nad wdrażaniem Lokalnej Strategii Rozwoju oraz działalności Biura LGD. Po krótkim wstępie i wystąpieniu gości nadszedł czas na symboliczną lampkę szampana oraz toast dla jubilata.

Miłe towarzystwo, urocze otoczenie sprzyjało dyskusjom i wymianie informacji.

Do zobaczenia na V urodzinach LGD.

PIERWSZE SPOTKANIE ROBOCZE W RAMACH PRZYGOTOWANIA PROJEKTU WSPÓŁPRACY „CO KRAJ TO OBYCZAJ”

I spotkanie partnerów przygotowania projektu współpracy odbyło się 9 listopada 2011 r. w siedzibie Stowarzyszenia „LGD -U ŹRÓDEŁ” w Modliszewicach. Zespół roboczy składający się z 8 reprezentantów partnerskich LGD opracował wstępny scenariusz festiwalu folklorystycznego oraz określił jakie kategorie rękodzieła oraz repertuar będą prezentować potencjalni uczestnicy wydarzenia.

WYJAZD DO SŁOWENII ZESPOŁU ROBOCZEGO PRZYGOTOWUJĄCEGO PROJEKT WSPÓŁPRACY

W dniach 28 październik - 31 październik 2011 r. w ramach przygotowania projektu współpracy Co KTO („Co Kraj To Obyczaj”) „Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania - U ŹRÓDEŁ” wraz z 2 partnerami Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Razem na Rzecz Rozwoju” oraz Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” odbyło wyjazd do Słowenii. Rezultatem wyjazdowego spotkania było nawiązanie współpracy z Lokalna Akcijska Skupina Gorićko oraz podpisanie listu intencyjnego wyrażającego chęć wspólnego zrealizowania projektu współpracy „Co KTO”. Przedstawiciele partnerskich LGD byli także honorowymi gośćmi w wydarzeniu zorganizowanym na terenie Lokalnej Akcijskiej Skupiny GORIĆKO pod nazwą Noc Czarownic, które w swym charakterze przypominało nasz planowany do zrealizowania festiwal folklorystyczny.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone