IV URODZINY LGD – U ŹRÓDEŁ

W sobotni wieczór 19 listopada 2011 roku siedziba stowarzyszenia wypełniła się członkami oraz sympatykami LGD. Powodem tego spotkania były IV urodziny LGD. Zebranych przywitała wiceprezes Zarządu Pani Anna Leżańska. Przedstawiła obecny stopień zaawansowania prac nad wdrażaniem Lokalnej Strategii Rozwoju oraz działalności Biura LGD. Po krótkim wstępie i wystąpieniu gości nadszedł czas na symboliczną lampkę szampana oraz toast dla jubilata.

Miłe towarzystwo, urocze otoczenie sprzyjało dyskusjom i wymianie informacji.

Do zobaczenia na V urodzinach LGD.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone