LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU NA OKRES PROGRAMOWANIA 2014-2020

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” realizując swoje cele statutowe tj. m.in. działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich oraz aktywizowanie i działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, przystąpiło do prac związanych ze sporządzaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na okres programowania 2014-2020.

W związku z tym 26 lutego 2015 r. Walne Zebranie Członków podjęło uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia Lokalnej Strategii rozwoju na lata 2016-2022 oraz uchwałę powołującą Zespół tematyczny do sporządzania ww. strategii. W skład zespołu wchodzą osoby - przedstawiciele sektora: publicznego, społecznego i gospodarczego, posiadający odpowiednie kwalifikacje oraz wykazujące się doświadczeniem w zakresie realizacji projektów, sporządzaniu strategii i/lub będące członkiem LGD (w tym w okresie programowania 2007-2013 pełniące funkcje związane z oceną projektów w organie decyzyjnym LGD).

Głównym zadaniem Zespołu jest czuwanie i udział w całym procesem tworzenia strategii, w tym: uczestnictwo w spotkaniach zespołu, warsztatach, zbieranie danych, diagnoza i analiza danych, określanie potrzeb, misji i celów, kryteriów oraz współpraca z mieszkańcami z obszaru w tym zakresie.

Do tej pory Zespół odbył cztery spotkania i będzie pracował do czasu podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia nowej LSR.

ZAPROSZENIE NA WARSZTATY

W związku z przystąpieniem do prac nad tworzeniem Lokalnej Strategii Rozwoju na nowy okres programowania 2014-2020 Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” zaprasza mieszkańców 9ciu gmin członkowskich (Bliżyn, Białaczów, Stąporków, Końskie, Smyków, Ruda Maleniecka, Żarnów, Paradyż, Gowarczów) z obszaru „LGD – U ŹRÓDEŁ” na cykl spotkań warsztatowych. Warsztaty będą prowadzone przez doświadczonych moderatorów i będą dotyczyć partycypacyjnej diagnozy potrzeb i oczekiwań społeczności lokalnej, które należy uwzględnić przy sporządzaniu lokalnej strategii rozwoju na lata 2016-2022.

Zapraszamy przedstawicieli sektora publicznego, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, osoby bezrobotne: w tym m.in. do 30 roku życia, niepełnosprawnych, po 50 roku życia, kobiety.

Z uwagi na formę warsztatową spotkania zastrzegamy sobie prawo doboru grupy w ilości 20 osób. Tak by zapewnić odpowiednio dobrane parytety ze względu na ww. sektorowość i grupy defaworyzowane.

Pierwsze spotkanie odbędzie się w dniu 15 maja 2015 roku (piątek) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Modliszewice ul. Piotrkowska 30.

Informację, o kolejnych terminach warsztatów zostaną podane na pierwszym spotkaniu.

ANKIETA - LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU NA OKRES PROGRAMOWANIA 2014-2020

Szanowni Mieszkańcy obszaru działania „LGD-U ŹRÓDEŁ”!

Stowarzyszenie, na mocy uchwały Nr I/2/2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 – 2022, rozpoczęło prace związane z opracowywaniem tego dokumentu.

W związku z tym, chcąc poznać Państwa opinię na temat Waszych oczekiwań i potrzeb związanych z rozwojem obszaru, a tym samym poprawą jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich , kierujemy anonimową ankietę z prośbą o jej wypełnienie. Zostanie ona wykorzystana tylko i wyłącznie do celów badawczych.

Wypełnione ankiety prosimy przesyłać na adres e-mail" Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Z góry dziękuję za zainteresowanie i poświęcony czas.

Prezes Zarządu
Emilia Kupis
Załączniki:
Typ plikuOpisIlość pobrań
Pobierz plik (ankieta_2015 (1).docx)Kwestionariusz ankietowy1019

21 MARZEC 2014 ROK SZKOLENIE Z ZASAD TWORZENIA QUESTU

21 marca 2014 roku w siedzibie LGD – U ŹRÓDEŁ w Modliszewicach, odbyło się szkolenie z zasad tworzenia questu. Na obszarze działania LGD – U ŹRÓDEŁ ta forma zwiedzania zupełnie nie funkcjonuje, choć w innych stronach Polski przyjęła się i cieszy się dużą popularnością zarówno wśród dzieci jak i dorosłych. Questing to metoda odkrywania dziedzictwa miejsca polegająca na tworzeniu nieoznakowanych szlaków, którymi można wędrować, kierując się informacjami zawartymi w wierszowanych wskazówkach. Kolejne miejsca na trasie odnajduje się poprzez znalezienie odpowiedzi na zagadkę i wyszukanie w terenie odpowiadającego jej miejsca. Na końcu szlaku czeka nagroda dla wytrwałych. W USA, gdzie powstała ta koncepcja odkrywania walorów przyrody i dziedzictwa, często questy porównywane są do poszukiwania skarbów. W Polsce najbliższa jest harcerskiej zabawie w podchody.
To intrygująca przygoda i najtańsza promocja każdej miejscowości (nawet tej pozornie mało interesującej), która kryje ciekawe historie miejsc i ludzi.
W szkoleniu wzięło udział 12 osób, które zapoznały się metodologią tworzenia Questu - od pomysłu, tematu przewodniego do końcowego złożenia ulotki questowej, zabezpieczeniem skarbu i opieką nad nim. Mamy nadzieję, że to będzie początek do powstania na naszym obszarze pierwszych questów, które będą ciekawą ofertą turystyczną dla gości odwiedzających nasz region, stanowiącą doskonałe uzupełnienie oznakowanych szlaków i tras turystycznych.

WALNE ZEBRANIE

W dniu 27 lutego 2014 roku w siedzibie LGD – U ŹRÓDEŁ odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”.

Przy obecności wymaganej liczby członków obrady przebiegły sprawnie.

Wszystkim biorącym udział w obradach dziękujemy za sumienne wywiązywanie się z obowiązków wynikających z członkostwa w Stowarzyszeniu.

WALNE ZEBRANIE

W dniu 21 marca 2013 roku w siedzibie LGD – U ŹRÓDEŁ odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”.
Zebranie przebiegło sprawnie. Nie było zastrzeżeń do sprawozdania z działalności statutowej oraz finansowej stowarzyszenia.
Wszystkim przybyłym na obrady dziękujemy za sumienne wywiązywanie się z obowiązków wynikających z członkostwa w Stowarzyszeniu.

SZKOLENIE „MAŁE PROJEKTY” 11.03.2013 ROK

W siedzibie Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” w dniu 11 marca 2013 roku odbyło się szkolenie na temat działania „Małe projekty”. Szkolenie skierowane było do wszystkich osób, które chciały uzyskać dokładne informacje o podstawowych założeniach, które pozwolą beneficjentom aplikować o środki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wykładowca Pan Adam Bukowski bardzo szczegółowo omówił wniosek, kryteria dostępu oraz wszystkie obowiązki jakie musi spełnić beneficjent, żeby wniosek został poprawnie wypełniony a zadania w nim zawarte zrealizowane i rozliczone zgodnie z zawartą umową.

Wszystkim uczestnikom szkolenia bardzo dziękujemy za udział.

AKTYWIZACJA 23 LUTY 2013 ROKU.

W sobotę 23 lutego 2013 roku Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” zorganizowała spotkanie aktywizujące dla liderów społeczności lokalnej z terenu działania LGD – U ŹRÓDEŁ we wsi Bębnów gmina Gowarczów.

Tym razem postanowiliśmy zaskoczyć uczestników spotkania i najpierw zaprosiliśmy wszystkich na kulig. Świetna zabawa i miła atmosfera towarzyszyła uczestnikom. Po śnieżnej atrakcji w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Bębnowie czekała pyszna grochówka i poczęstunek przygotowany przez Pana Łukasza Grzegorczyka oraz jego pomocników.

Klimat sprzyjał wymianom doświadczeń i podsumowań kończącego się okresu programowania. Nic tak dobrze nie wpływa na stosunki między ludzkie jak wspólne spędzanie czasu. Na spotkaniu zrodziły się również pomysły na dalszą społeczną działalność na naszym obszarze.

Przygotowującym oraz wszystkim uczestnikom pięknie dziękujemy.

"STAJNIA ARTYSTYCZNA" MARCINKÓW 8 GRUDZIEŃ 2012 ROK.

W sobotę 8 grudnia 2012 roku odbyło się ostatnie w tym roku spotkanie aktywizujące.
Nie przez przypadek wybraliśmy na nie „STAJNIĘ ARTYSTYCZNĄ” prowadzoną przez Panią Marzenę Michałowską – Kowalik. Pani Marzena należy do ludzi bardzo aktywnie działających w swoim otoczeniu tj. w gminie Żarnów. Podczas festiwalu folklorystycznego realizowanego przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” była nieocenionym doradcą i koordynatorem występów ludowych. Osoba pani Marzeny to przykład na realizację własnych marzeń poprzez środki unijne, po które sięga śmiało nie zrażając się licznymi przeszkodami. Na spotkanie aktywizujące przybyło wielu znakomitych liderów lokalnych środowisk z obszaru objętego lokalną strategią rozwoju. Był czas na podsumowania dotychczasowych osiągnięć i nawiązanie współpracy już na przyszły rok. Pani Marzena zadbała nie tylko o ciało serwując tradycyjne dania wigilijne ale również o ducha czyli uczta kulturalna w wykonaniu zespołu ludowego „SMYKOVIA” .

Wszystkim dziękujemy za udział i życzymy WESOŁYCH ŚWIĄT.

KONFERENCJA 15 LISTOPAD 2012 R.

W wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach 15 listopada 2012 r. miała miejsce Konferencja na temat: Działania „samorządowe” PROW 2007-2013 – efekty wdrażania i dobre praktyki w woj. świętokrzyskim której organizatorem było Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego.
Celem konferencji było przedstawienie osiągnięć PROW ze szczególnym uwzględnieniem dokonań lokalnych grup działania z terenu województwa świętokrzyskiego. Prezentacja dobrych praktyk czyli Małe projekty na żywo odbyła się na scenie, natomiast hol i sala kominkowa była żywą prezentacją dorobku lokalnych grup działania.
Stoisko naszego Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” było w swym charakterze nawiązaniem do zrealizowanego projektu współpracy czyli festiwalu folklorystycznego pn. Co Kraj To Obyczaj, dzięki któremu odkryliśmy i mogliśmy pokazać twórców ludowych zupełnie nie znanych. Była z nami perełka festiwalu Babcia Lodzia wraz z warsztatem tkackim, który działa jak magnes na każdego przechodnia, a Babcia Lodzia z wielkim spokojem i życzliwością pokazuje i tłumaczy kaj to dawniej powstawał materiał i wszelkie dywany.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone