AKTYWIZACJA 23 LUTY 2013 ROKU.

W sobotę 23 lutego 2013 roku Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” zorganizowała spotkanie aktywizujące dla liderów społeczności lokalnej z terenu działania LGD – U ŹRÓDEŁ we wsi Bębnów gmina Gowarczów.

Tym razem postanowiliśmy zaskoczyć uczestników spotkania i najpierw zaprosiliśmy wszystkich na kulig. Świetna zabawa i miła atmosfera towarzyszyła uczestnikom. Po śnieżnej atrakcji w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Bębnowie czekała pyszna grochówka i poczęstunek przygotowany przez Pana Łukasza Grzegorczyka oraz jego pomocników.

Klimat sprzyjał wymianom doświadczeń i podsumowań kończącego się okresu programowania. Nic tak dobrze nie wpływa na stosunki między ludzkie jak wspólne spędzanie czasu. Na spotkaniu zrodziły się również pomysły na dalszą społeczną działalność na naszym obszarze.

Przygotowującym oraz wszystkim uczestnikom pięknie dziękujemy.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone