"STAJNIA ARTYSTYCZNA" MARCINKÓW 8 GRUDZIEŃ 2012 ROK.

W sobotę 8 grudnia 2012 roku odbyło się ostatnie w tym roku spotkanie aktywizujące.
Nie przez przypadek wybraliśmy na nie „STAJNIĘ ARTYSTYCZNĄ” prowadzoną przez Panią Marzenę Michałowską – Kowalik. Pani Marzena należy do ludzi bardzo aktywnie działających w swoim otoczeniu tj. w gminie Żarnów. Podczas festiwalu folklorystycznego realizowanego przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” była nieocenionym doradcą i koordynatorem występów ludowych. Osoba pani Marzeny to przykład na realizację własnych marzeń poprzez środki unijne, po które sięga śmiało nie zrażając się licznymi przeszkodami. Na spotkanie aktywizujące przybyło wielu znakomitych liderów lokalnych środowisk z obszaru objętego lokalną strategią rozwoju. Był czas na podsumowania dotychczasowych osiągnięć i nawiązanie współpracy już na przyszły rok. Pani Marzena zadbała nie tylko o ciało serwując tradycyjne dania wigilijne ale również o ducha czyli uczta kulturalna w wykonaniu zespołu ludowego „SMYKOVIA” .

Wszystkim dziękujemy za udział i życzymy WESOŁYCH ŚWIĄT.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone