21 MARZEC 2014 ROK SZKOLENIE Z ZASAD TWORZENIA QUESTU

21 marca 2014 roku w siedzibie LGD – U ŹRÓDEŁ w Modliszewicach, odbyło się szkolenie z zasad tworzenia questu. Na obszarze działania LGD – U ŹRÓDEŁ ta forma zwiedzania zupełnie nie funkcjonuje, choć w innych stronach Polski przyjęła się i cieszy się dużą popularnością zarówno wśród dzieci jak i dorosłych. Questing to metoda odkrywania dziedzictwa miejsca polegająca na tworzeniu nieoznakowanych szlaków, którymi można wędrować, kierując się informacjami zawartymi w wierszowanych wskazówkach. Kolejne miejsca na trasie odnajduje się poprzez znalezienie odpowiedzi na zagadkę i wyszukanie w terenie odpowiadającego jej miejsca. Na końcu szlaku czeka nagroda dla wytrwałych. W USA, gdzie powstała ta koncepcja odkrywania walorów przyrody i dziedzictwa, często questy porównywane są do poszukiwania skarbów. W Polsce najbliższa jest harcerskiej zabawie w podchody.
To intrygująca przygoda i najtańsza promocja każdej miejscowości (nawet tej pozornie mało interesującej), która kryje ciekawe historie miejsc i ludzi.
W szkoleniu wzięło udział 12 osób, które zapoznały się metodologią tworzenia Questu - od pomysłu, tematu przewodniego do końcowego złożenia ulotki questowej, zabezpieczeniem skarbu i opieką nad nim. Mamy nadzieję, że to będzie początek do powstania na naszym obszarze pierwszych questów, które będą ciekawą ofertą turystyczną dla gości odwiedzających nasz region, stanowiącą doskonałe uzupełnienie oznakowanych szlaków i tras turystycznych.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone