KONFERENCJA 15 LISTOPAD 2012 R.

W wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach 15 listopada 2012 r. miała miejsce Konferencja na temat: Działania „samorządowe” PROW 2007-2013 – efekty wdrażania i dobre praktyki w woj. świętokrzyskim której organizatorem było Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego.
Celem konferencji było przedstawienie osiągnięć PROW ze szczególnym uwzględnieniem dokonań lokalnych grup działania z terenu województwa świętokrzyskiego. Prezentacja dobrych praktyk czyli Małe projekty na żywo odbyła się na scenie, natomiast hol i sala kominkowa była żywą prezentacją dorobku lokalnych grup działania.
Stoisko naszego Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” było w swym charakterze nawiązaniem do zrealizowanego projektu współpracy czyli festiwalu folklorystycznego pn. Co Kraj To Obyczaj, dzięki któremu odkryliśmy i mogliśmy pokazać twórców ludowych zupełnie nie znanych. Była z nami perełka festiwalu Babcia Lodzia wraz z warsztatem tkackim, który działa jak magnes na każdego przechodnia, a Babcia Lodzia z wielkim spokojem i życzliwością pokazuje i tłumaczy kaj to dawniej powstawał materiał i wszelkie dywany.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone