AKTYWIZUJEMY SPOŁECZNOŚĆ LOKALNĄ

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - U ŹRÓDEŁ" zaprasza w dniu 16.10.2010 roku na spotkanie aktywizujące społeczność lokalną. Spotkanie odbędzie się w remizie OSP Straszowa – Wola, a gościć nas będzie Koło Gospodyń Wiejskich „Straszowianki”.

Rozpoczęcie spotkania godz.15.00 - dojazd na własny koszt.

Organizatorzy zapewniają gorący posiłek oraz serwis kawowy. Chętnych do wzięcia udziału w/w spotkaniu prosimy o kontakt pod numerem telefonu 41 375 95 33 bądź e-mailem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. najpóźniej do dnia 14.10.2010 r. do godz. 16.00.

ZAWIADOMIENIE

Członkowie Rady

LGD – U ŹRÓDEŁ

Z A W I A D O M I E N I E        Na podstawie §3 ust. 4 lit. c). Regulaminu Pracy Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - U ŹRÓDEŁ” zwołuję w dniu 11 października 2010 r. godz. 1630 w siedzibie Stowarzyszenia w Modliszewicach, ul. Piotrkowska 30, posiedzenie w celu przeprowadzenia Procedury wyboru operacji przez LGD.

 1. Nazwa działania PROW 2007-2013: Małe projekty
  Limit dostępnych środków: 631.292,00 zł
  Ustalony termin składania wniosków: od 06.09.2010 r. do 05.10.2010 r.Porządek posiedzenia Rady:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Prezentacja wnioskodawców i tytułów operacji przez referenta.
 6. Złożenie oświadczenia o bezstronności.
 7. Podjęcie uchwały o wykluczeniu z udziału w dyskusji i głosowaniu nad dana operacją.
 8. Dyskusja.
 9. Ocena zgodności operacji z LSR oraz ocena wg lokalnych kryteriów wyboru zgodnie z przyjętą procedurą.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru operacji.
 11. Zamknięcie posiedzenia.


Punkty od 5 do 9 porządku posiedzenia powtarzane będą dla każdego złożonego w konkursie wniosku.

Przewodnicząca Rady
Danuta Pakos

DOŻYNKI GMINNE W ŻARNOWIE

12 września 2010 roku Stowarzyszenie „ Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” gościła na Dożynkach Gminnych w Żarnowie, jednej z gmin będących członkiem LGD. Nawiązaliśmy nowe kontakty ze Stowarzyszeniami istniejącymi od nie dawna na terenie Żarnowa. Liczymy, że duże zainteresowanie naszą działalnością będzie miało przełożenie w ilości składanych wniosków o dofinansowanie.

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA WOKÓŁ ŁYSEJ GÓRY

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Wokół łysej Góry” w sobotę 18 września 2010 r. gościła społeczność lokalną z obszaru Stowarzyszenia „Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ”. Pan dyrektor biura Krzysztof Gołąbek zaprezentował działalność Stowarzyszenia nie tylko z programu Leader, ale także z PO KL oraz RPO WŚ.

Drugie w tym roku szkolenie wyjazdowe zakończyło się burzliwymi dyskusjami w drodze powrotnej.

Szczególnie miło było nam gościć przedstawicieli społeczności lokalnej z Żarnowa, mając nadzieje, że niedługo wstąpia Oni w poczet naszych członków.

Wszystkim pięknie dziękujemy za udział w szkoleniu i zapraszamy już teraz na kolejne wyjazdy w przyszłym roku.

Wyjazdowe szkolenie dla liderów społeczności lokalnej

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ" w dniu 18.09.2010 roku organizuje wyjazdowe szkolenie do "Lokalnej Grupy Działania Wokół Łysej Góry", dla liderów społeczności lokalnej mające na celu pokazanie uczestnikom pozytywnych przykładów działania na obszarach wiejskich. Zbiórka w dniu 18.09.2010 r. przy Kościele Św. Mikołaja w Końskich o godzinie 11:30.

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy. Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia przyjmujemy pod numerem telefonu 41 375 95 33 bądź e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

4 WRZEŚNIA 2010 ROKU OBCHODY DNI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W BLIŻYNIE

Stowarzyszenia „ Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” nie mogło tam zabraknąć. Chociaż Bliżyn ma bardzo duże doświadczenie w aplikowaniu po fundusze unijne to tym bardziej cieszy nas zainteresowanie mieszkańców jak i władz naszym stoiskiem.

DNI KOŃSKICH

W sobotę i niedzielę 28 -29 sierpnia 2010 roku Park w Końskich był miejscem spotkań i spacerów w trakcie obchodów Dni Końskich. Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” też było obecne prezentując swoją działalność. Informacji udzielała Pani Sylwia Świercz – nasz członek, która jednocześnie miała okazję pochwalić się wykonanymi przez siebie przedmiotami rękodzieła. Zawsze cieszą się one dużym zainteresowaniem wśród odwiedzających nasze stoisko.
Nie mniejsze zainteresowanie wykazywali uczestnicy tego święta możliwością aplikowania o środki unijne w ramach ogłaszanych przez LGD konkursach.

W niedzielę, w tym samym czasie, pracownice biura LGD, na zaproszenie wójta Paradyża Pana Wojciecha Rudalskiego, gościły na Dożynkach Gminnych.
Choć rzęsisty deszcz padał z nieba to i tak nie zabrakło odwiedzających stoiska, zwłaszcza z kuchnią regionalną, konkurujących ze sobą. Wszystko było pyszne, zatem jury miało trudny orzech do zgryzienia, aby wybrać to najpiękniejsze i z najlepszymi potrawami.

WARSZTATY DLA POTENCJALNYCH BENEFICJENTÓW

OGŁOSZENIEInformujemy, że w dniu 09.09.2010 r. w godz. 16.00 – 20.00 odbędą się warsztaty dla potencjalnych beneficjentów według programu:

Godzina Temat
15.00 - 16.30 Regulacje prawne – obowiązujące dokumenty.
Procedury i kryteria przyznawania dofinansowania przez LGD.
16.30 - 16.45 Przerwa
16.45 - 18.15 Kto, ile i na co? – indywidualna analiza możliwości otrzymania Dofinansowania. Podstawowe elementy składanych projektów.
18.15 - 18.30 Przerwa
18.30 - 20.00 Wypełniamy wniosek – instrukcja : Małe projekty        Zgłoszenie uczestnictwa należy dokonywać telefonicznie 41 375 95 33 lub drogą elektroniczną Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 07.09.2010 r. Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń z tym że priorytet mają członkowie Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania U – ŹRÓDEŁ”.

        Miejsce szkolenia: Modliszewice ul. Piotrkowska 30, 26 – 200 Końskie.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!!

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone