FESTYN RODZINNY Z OKAZJI IMIENIN ŚW. ROCHA W GOWARCZOWIE

16 sierpnia 2010 roku w Gowarczowie odbył się odpust na Świętego Rocha. Pośród wystawiających się sołectw z tej gminy swoje miejsce miało także Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - U ŹRÓDEŁ". Piękna pogoda oraz cudowne zapachy unoszące się z każdego stoiska prezentującego potrawy regionalne sprzyjały rodzinnym spacerom.

DOŻYNKI GMINNE W SMYKOWIE

LGD – U ŹRÓDEŁ przyjęła zaproszenie wójta gminy Smyków, Pana Józefa Śliza i wzięła udział w dożynkach gminnych w dniu 22.08.2010 r. W programie dożynek, które odbyły się na placu szkolnym w Miedzierzy, było m.in. rozstrzygnięcie konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Jednym z członków jury była Pani Emilia Kupis - prezes LGD. Nasze stoisko odwiedziło wielu uczestników dożynek, którym przedstawialiśmy nasze Stowarzyszenie, cele jego działania oraz mówiliśmy o przedsięwzięciach, na realizację których można uzyskać wsparcie. Liczymy, że przyniesie to korzyści w postaci liczby złożonych wniosków o dofinansowanie różnego rodzaju działalności.

NABÓR WNIOSKÓW - "MAŁE PROJEKTY"

Dnia 06.09.2010 r. rusza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu „Małe projekty” w ramach dziania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

SPOTKANIE AKTYWIZUJĄCE

ZAPROSZENIE        W imieniu Zarządu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” zapraszamy serdecznie do udziału w spotkaniu aktywizującym społeczność lokalną. Gospodarzem spotkania w dniu 28 sierpnia 2010 roku będzie STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU SOŁECTWA KAMIENNA WOLA.

        Miejsce spotkania: Kamienna Wola 8A, o godzinie 14.00 – dojazd na własny koszt.

        Organizatorzy zapewniają gorący posiłek oraz serwis kawowy.

Chętnych prosimy o kontakt pod numerem telefonu 41 375 95 33 lub e - mailem:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 25.08.2010 r. do godziny 16.00

Prezes Zarządu
Emila Kupis

KONKURS „PRZYJAZNA WIEŚ”

KRAJOWA SIEĆ OBSZARÓW WIEJSKICH
OGŁASZA

KONKURS
„PRZYJAZNA WIEŚ”

na najlepszy projekt w zakresie infrastruktury realizowany na terenach wiejskich przy wsparciu środków unijnychDo udziału w konkursie zapraszamy wszystkich beneficjentów, którzy zrealizowali projekty wspierające rozbudowę infrastruktury technicznej lub społecznej na obszarach wiejskich województwa świętokrzyskiego, współfinansowane z Funduszy Europejskich.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu oraz wypełnienie i odesłanie Formularza Zgłoszeniowego wraz z wymaganymi załącznikami na adres: Sekretariat Regionalny KSOW Województwa Świętokrzyskiego Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego, Biuro Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, ul. Targowa 18, 25-516 Kielce.

Uwaga: W przypadku projektów transregionalnych i transnarodowych o właściwości miejscowej zgłoszenia decyduje największy procentowy udział inwestycji na obszarze danego województwa. Wykaz sekretariatów regionalnych KSOW wraz z adresami stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Zgłoszenia należy składać wyłącznie na załączonym formularzu w terminie do 31 sierpnia 2010 r. Projekty zgłoszone po wyznaczonym terminie nie będą brały udziału w konkursie.

Więcej informacji na stronie www.ksow.gov.pl

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

"KONNO W SINĄ DAL"

6 lipca ruszył projekt „Konno w siną dal” Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji” .Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie RDEST dla mieszkańców gmin: Bliżyn, Suchedniów, Stąporków, Zagnańsk, Smyków od 06.07.2010r. do 20.12.2010r.

Koordynatorką jest Gabriela Król, asystentką koordynatorki Urszula Jędrzejczyk. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie, prosimy o zapoznanie się z regulaminem naboru i uczestnictwa oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie internetowej Stowarzyszenia RDEST www.rdest.ngo.org.pl, w zakładce "Konno w siną dal”". Wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz kserokopię dowodu osobistego (poświadczoną za zgodność z oryginałem) należy dostarczyć osobiście koordynatorce lub asystentce koordynatorki lub drogą pocztową na adres biura projektu: ul. Zafabryczna 35, 26 – 120 Bliżyn.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 7 sierpnia 2010 roku do godziny 16:00 - decyduje data wpływu dokumentów do biura projektu. Dokumenty dostarczone po terminie nie będą uwzględniane podczas rekrutacji.

Spośród wszystkich przesłanych w terminie dokumentów wybranych zostanie 30 osób.

Osoby te zostaną zaproszone do udziału w projekcie. Z pozostałych zgłoszeń zostanie utworzona lista rezerwowa. Jeśli podczas realizacji projektu z udziału w nim zrezygnuje osoba zakwalifikowana, na jej miejsce zostanie przyjęta kolejna osoba z listy rezerwowej.

INFORMACJA DLA BENEFICJENTÓW

Aplikując o dofinansowanie działań w ramach „Małych projektów” można ponosić koszty związane z realizacją projektu od momentu złożenia wniosku do LGD.

Należy pamiętać, że wydatki powyżej 1000 zł należy ponosić wyłącznie w formie rozliczenia bezgotówkowego za pomocą polecenia przelewu za pośrednictwem rachunku bankowego, natomiast wydatki do 1000 zł mogą być prowadzone w formie rozliczenia pieniężnego.

Niezastosowanie się do ww. wymogów może skutkować nieuznaniem wydatku.

XI KUŹNICE KONECKIE

Dziedziniec Muzeum Zagłębia Staropolskiego w Sielpi był wielkim placem festynowym, a to za sprawą obchodów XI Kuźnic Koneckich – powiatowej imprezy promocyjnej. Goście mogli podegustować oraz zakupić wyroby wytwarzane jak „u babci”. Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” również tam gościła. Na naszym stoisku oprócz poznania statutowej działalności Stowarzyszenia można było zakupić piękne wyroby garncarskie lub też cudne koronki oraz ręcznie zdobione drobiazgi spod ręki rzemieślników z naszego obszaru.

Zwiedzających jak i kupujących nie brakowało, tym bardziej, że pogoda zachęcała do spacerów.

„MILOWE KROKI – TWORZYMY PIERWSZE SPÓŁDZIELNIE SOCJALNE W POWIECIE SKARŻYSKIM I KONECKIM”

Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o. z siedzibą w Jaśle w partnerstwie ze Stowarzyszeniem im. Stanisława Staszica ze Skarżyska- Kamiennej oraz Centrum Integracji Społecznej Gospodarstwo pomocnicze Urzędu Miasta Skarżysko-Kamiennej z siedzibą w Skarżysku-Kamiennym rozpoczęła z dniem 01.05.2010 realizację projektu „Milowe kroki – tworzymy pierwsze spółdzielnie socjalne w powiecie skarżyskim i koneckim”.

Projekt skierowany jest głównie do osób:

  • zamieszkałych na terenie powiatu skarżyskiego lub koneckiego
  • w wieku powyżej 18 lat
  • bezrobotnych w tym długotrwale
  • nieaktywnych zawodowo
  • pracujących w tym samo zatrudnionych
  • działających w organizacjach pozarządowychNABÓR DO PROJEKTU:


Szkolenia

  • Czerwiec – sierpień 2010 – powiat skarżyski
  • Czerwiec – wrzesień 2010 – powiat koneckiDORADZTWO:

  • Czerwiec 2010 – marzec 2011ZAPISY I SZCZEGÓŁOWE INFOFMACJE:


Biuro Główne Projektu
ul. Legionów 122 d
p. IV pok. 423 i 424
26 – 110 Skarżysko-Kamienna
Czynne poniedziałek – Piątek w godz. 8.00 – 16.00
tel. 518 174 512, 518 174 513, 798 213 944

oraz w Końskich


Punkt Wspierania Spółdzielczości Socjalnej w Końskich
ul. Warszawska 24 pok.112
26 – 200 Końskie
tel. 798 213 984
Czynny: poniedziałek – czwartek 10.00 -16.00

W załączniku szczegółowy program szkolenia.

Załączniki:
Typ plikuOpisIlość pobrań
Pobierz plik (Program_szkolenia.pdf) Program szkolenia692

I ZJAZD NA WYSPIE LIDERÓW JUŻ ZA NAMI

27 czerwca 2010 r. w Modliszewicach odbył się I Zjazd Lokalnych Grup Działania na Wyspie Liderów. Miło nam, że pomimo natłoku obowiązków oraz innych wydarzeń w swoich miejscowościach znalazły niektóre LGD-y czas by do nas zawitać. Nie zawiodła pogoda jak również liczba osób zwiedzających stoiska, która przerosła nasze oczekiwania.

Wszystkim przybyłym serdecznie dziękujemy i liczymy, że w przyszłym roku będzie nas jeszcze więcej.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone