SPOTKANIE AKTYWIZACYJNE W BŁOTNICY

Pierwsze w tym roku spotkanie aktywizujące lokalną społeczność zorganizowane zostało w dniu 21 maja 2011 r. przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” w małej , ale jakże uroczej miejscowości Błotnica w gminie Stąporków.

Piękna pogoda i fantastyczna atmosfera sprzyjała spotkaniu. Mieszkańcy Błotnicy na czele z Panią sołtys Danutą Jedynak użyczyli swojej świetlicy. Jednocześnie byli znakomitym przykładem działania całej społeczności lokalnej na rzecz poprawy jakości życia na wsi. My zaś – obecni na spotkaniu członkowie i pracownicy LGD – U ŹRÓDEŁ wskazaliśmy im źródło środków na realizację założonych celów zmierzających do rozwoju wsi.

SEMINARIUM „MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA DOFINANSOWANIA W RAMACH PROGRAMU KAPITAŁ LUDZKI”

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Kielcach zaprasza wszystkie organizacje i instytucje z powiatu koneckiego do wzięcia udziału w bezpłatnym seminarium informacyjnym. Seminarium zostanie zorganizowane 17 czerwca 2011r. w LGD „U Źródeł” (Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie) w godzinach 10:00- 14:00.

Uczestnicy seminarium będą mieli okazję dowiedzieć się m.in. jak krok po kroku sporządzić wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a także jak wygląda procedura oceny takiego wniosku. Na seminarium zostaną szczegółowo zaprezentowane możliwości uzyskania dofinansowania na projekty służące aktywizacji zawodowej mieszkańców obszarów wiejskich, upowszechnianiu kształcenia ustawicznego, a także skierowane na pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym i wsparcie ekonomii społecznej.

Udział w seminarium jest całkowicie bezpłatny. Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe i piśmiennicze oraz przerwę kawową.

Osoby zainteresowane udziałem w seminarium prosimy o zgłoszenie telefoniczne pod numerem 41 361 04 92 wew. 22, mailowe na adres:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
lub za pomocą formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej www.kielce.roefs.p (Zakładka „Szkolenia”).

Załączniki:
Typ plikuOpisIlość pobrań
Pobierz plik (seminarium_modliszewice_17.06.pdf) PROGRAM SEMINARIUM INFORMACYJNEGO706

SPOTKANIE AKTYWIZUJĄCE

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania –U ŹRÓDEŁ” zapraszamy serdecznie do udziału w spotkaniu aktywizującym społeczność lokalną w dniu 21 maja 2011 r.

Miejsce spotkania: Błotnica, godzina 16.00 – dojazd na koszt własny.

Organizatorzy zapewniają gorący posiłek oraz serwis kawowy.

Chętnych prosimy o kontakt pod numerem telefonu 41 375 95 33 lub e - mailem:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 18.05.2011 r. do godziny 16.00.


Prezes Zarządu
Emila Kupis

KONKURS OTWARTY

KONKURS OTWARTY
NA OPRACOWANIE KONCEPCJI MODELOWYCH ELEMENTÓW MAŁEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ
PRZY "PIEKIELNYM SZLAKU"


Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania OŚ 4 LEADER

Organizatorzy :
Stowarzyszenie ,, Lokalna Grupa Działania- U ŹRÓDEŁ’’

Modliszewice ul. Piotrkowska 30
26-200 Końskie

Preambuła Konkursu

Obszar objęty działaniem LGD- U ŹRÓDEŁ jest terenem o wyjątkowych walorach przyrodniczych. Duże kompleksy leśne , w tym pozostałości dziewiczej Puszczy Świętokrzyskiej , sieć rzek i strumieni , urozmaicona rzeźba terenu , bogactwo szaty roślinnej i fauny, dostępność akwenów i kompleksów leśnych, swoisty bioklimat rekreacyjny oraz wartości estetyczne i krajobrazowe decydują o atrakcyjności i użyteczności turystycznej poszczególnych obszarów.
Jednym z ogólnych celów strategii Stowarzyszenia ,, Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ’’ jest przekształcenie obszaru LGD w region turystyczny. Służyć temu ma powstanie ,,Piekielnego Szlaku” , przebiegającego przez teren dziewięciu gmin będących członkami stowarzyszenia i przygotowanie na jego podstawie oferty turystycznej dla potencjalnych turystów. Główną ideą projektowanego szlaku jest stworzenie możliwości odwiedzania miejsc nawiązujących swoją nazwą do ,,piekielnych mocy”, które od zawsze nurtowały ludzi , wzbudzały emocje. Przypisywano im stworzenie kamiennych unikalnych dzieł owianych legendami.
W granicach wyznaczonych obszarem działalności LGD – U ŹRÓDEŁ, występuje 13 rezerwatów, część z nich stanowią rezerwaty leśne: ,,Dalejów”, ,,Ciechostowice”, ,,Świnia Góra”, ,,Białaczów”,,, Jodły Sieleckie”, pozostałe to rezerwaty przyrody nieożywionej ,,Skałki Piekło pod Niekłaniem”, ,,Piekiełko Szkuckie”, ,,Gagaty Sołtykowskie” , ,, Piekło Dalejowskie” , ,, Brama Piekielna”, ,,Piekło – Gatniki” oraz rezerwat krajobrazowy ,, Diabla Góra ‘’ i faunistyczno - florystyczna ,,Górna Krasna” . Ta swoista „mała ojczyzna” znajduje miłośników nie tylko wśród swych mieszkańców, ale i gości krajowych i zagranicznych coraz liczniej odwiedzających nasze tereny. Dążąc do podniesienia jakości zagospodarowania turystycznego i rekreacyjnego obszaru LGD oraz kultywowania lokalnych tradycji, w tym architektonicznych, chcemy wypracować możliwie najlepsze rozwiązania projektowe dla obiektów wznoszonych na szlakach turystycznych , które będą łączyły jakość z funkcjonalnością i wykorzystaniem lokalnych tradycji i technologii budownictwa z drewna, kamienia zarówno w zakresie rozwiązań konstrukcyjnych, jak i elementów zdobniczych.
Wyłonione w drodze otwartego konkursu najlepsze rozwiązania projektowe pomogą wypracować jednorodny model architektoniczny infrastruktury turystycznej. Przyjęte projekty funkcjonalno przestrzenne i architektoniczne przyczynią się do: wykreowania charakterystycznego wyłącznie dla tego obszaru sposobu kształtowania przestrzeni kulturowej, wkomponowanej harmonijnie w środowisko przyrodnicze , będącego przykładem umiejętnego wykorzystania lokalnych zasobów surowców i systemów technologicznych stosowanych w tradycyjnym budownictwie , dając gwarancje trwałości i jakości wykonanych elementów.

Załączniki:
Typ plikuOpisIlość pobrań
Pobierz plik (piekielny_szlak_regulamin.pdf)Regulamin konkursu671
Pobierz plik (piekielny_szlak_zalacznik_1.pdf)Załącznik nr 1667
Pobierz plik (piekielny_szlak_zalacznik_2.pdf)Załącznik nr 2691

ZARZĄDZENIE

VI ŚWIĘTOKRZYSKI JARMARK AGROTURYSTYCZNY

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego wraz z Muzeum Wsi Kieleckiej organizuje w dn.19 czerwca 2011 r. "VI+%A6wi%EAtokrzyski+Jarmark+Agroturystyczny", który odbędzie się w Tokarni. Podczas Jarmarku będzie można obejrzeć zespoły folklorystyczne , pokazy tradycyjnych rzemiosł, kiermasze wyrobów ludowych, pieczywa , dawne gry i zabawy dla dzieci, przejażdżki konne oraz wiele innych atrakcji. Zobaczyć też będzie można koncert kieleckiego zespołu Ambulans oraz występ Genowefy Pigwy.
Głównym punktem programu będzie tzw. giełda agroturystyczna podczas której chętne stowarzyszenia oraz gospodarstwa agroturystyczne będą mogły zaprezentować swoją ofertę pobytową oraz posiadane atrakcje.
Dodatkowo zorganizowany będzie w którym przewidziane są nagrody dla zwycięzców.

Szczegółowy regulamin uczestnictwa w Jarmarku oraz w konkursie wraz z kartą zgłoszeniową dostępny jest na stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego: www.sejmik.kielce.pl i Muzeum Wsi Kieleckiej: oraz na naszej stronie lub w siedzibie stowarzyszenia.
Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - U ŹRÓDEŁ"
Modliszewice, ul. Piotrkowska 30
26-200 Końskie
tel/fax 41 375 95 33

Załączniki:
Typ plikuOpisIlość pobrań
Pobierz plik (VI_jarmark.pdf)VI Świętokrzyski Jarmark Agroturystyczny695

FESTIWAL ”POWRÓT DO ŹRÓDEŁ”, CZYLI WASZE I NASZE DZIEDZICTWO

Zapraszamy do udziału w projekcie współpracy :

FESTIWAL ”POWRÓT DO ŹRÓDEŁ”, CZYLI WASZE I NASZE DZIEDZICTWO


Projekt ma na celu:

 1. Kultywowanie miejscowych tradycji, zawodów i rzemiosła
  - występy zespołów ludowych
  - przegląd zawodów ginących
  - warsztaty rzemieślnicze
 2. Promocje obszaru poprzez prezentację lokalnych produktów takich jak :
  - potrawy regionalne
  - wyroby rękodzielnicze (np. tkactwo, hafty, koronki, garncarstwo, rzeźba, stolarstwo artystyczne, wyroby biżuteryjne)
 3. Wymiana wiedzy i doświadczeń:
  - na płaszczyźnie międzyregionalnej
  - na poziomie międzypokoleniowym
 4. Podsumowanie Festiwalu wydaniem albumu prezentującego dziedzictwo regionalne partnerów projektu

 

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - U ŹRÓDEŁ" POSZUKUJE LGD DO REALIZACJI PROJEKTÓW WSPÓŁPRACYObszar "LGD - U ŹRÓDEŁ" to partnerstwo dziewięciu gmin położonych na terenie centralno-południowo - wschodniej Polski. Sześć gmin położonych jest w północnej części województwa świętokrzyskiego: (Bliżyn, Gowarczów, Końskie, Ruda Maleniecka, Smyków, Stąporków) oraz trzy gminy położone na południu województwa łódzkiego: (Białaczów, Paradyż, Żarnów).
Wśród wielu elementów łączących partnerów najważniejsze to: więzy historyczne, przyrodnicze, przede wszystkim jednak to chęć do pracy i ciekawe pomysły na przyszły rozwój tego obszaru.

Lokalizacja LGD w woj. świętokrzyskim

 

MISJA LGD

Jesteśmy organizacją propagującą ekologiczny styl życia w harmonii z przyrodą, która chroni i promuje nasze dziedzictwo kulturowe i historyczne. Wykorzystujemy i rozwijamy w umiejętny sposób walory turystyczne regionu. Dbamy o szanse dla młodych ludzi, angażujemy i inspirujemy społeczność do podejmowania działań na rzecz rozwoju własnego regionu a zarazem podniesienia standardów życiaZapraszamy do udziału w projekcie współpracy :

FESTIWAL ”POWRÓT DO ŹRÓDEŁ”, CZYLI WASZE I NASZE DZIEDZICTWOProjekt ma na celu:

 1. Kultywowanie miejscowych tradycji, zawodów i rzemiosła
  - występy zespołów ludowych
  - przegląd zawodów ginących
  - warsztaty rzemieślnicze
 2. Promocje obszaru poprzez prezentację lokalnych produktów takich jak :
  - potrawy regionalne
  - wyroby rękodzielnicze (np. tkactwo, hafty, koronki, garncarstwo, rzeźba, stolarstwo artystyczne, wyroby biżuteryjne)
 3. Wymiana wiedzy i doświadczeń:
  - na płaszczyźnie międzyregionalnej
  - na poziomie międzypokoleniowym
 4. Podsumowanie Festiwalu wydaniem albumu prezentującego dziedzictwo regionalne partnerów projektu

 

                    

 

Zapraszamy do nawiązania współpracy LGD , między innymi w dziedzinie ekologii, turystyki oraz szans dla młodzieży . Jesteśmy otwarci na wymianę doświadczeo, wiedzy oraz dobrych praktyk. Wszystkich chętnych do podjęcia współpracy z Naszą LGD prosimy o kontakt:

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania - U ŹRÓDEŁ”
Modliszewice, ul. Piotrkowska 30
26-200 Końskie
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Nr tel. (41) 375 95 33
www.uzrodel.pl
Biuro otwarte: poniedziałki, środy, piątki: 8-16 wtorki i czwartki: 8-20

 

AGROTRAVEL

W dniach 15 – 17 kwietnia 2011 r. Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ" na stoisku w stylu "izby tkaczki" promowała obszar działania LGD tj. 9 - ciu gmin wchodzących w jej skład.

Wystrój naszego stoiska oraz pokaz tkania na krosnach przez Babcię Lodzię przyciągał dużo osób zwiedzających targi, szczególnie dzieci, dla których ręczne wykonanie chodników tzw. "dywonów" jest już zupełnie obce. Zespoły ludowe z Sorbina i Kornicy śpiewająco przedstawiły naszą muzyczną piękną tradycję.

Wszystkim zwiedzającym dziękujemy za miłe słowa oraz pamięć i zapraszamy za rok.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone