AKTUALIZACJA LSR

W ślad za koniecznością dokonania zmian w Strategii Rozowju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) poniżej zamieszczamy propozycję aktualizacji Kryteriów wyboru.
Prosimy mieszkańców obszaru LGD - U ŹRÓDEŁ o zgłaszanie uwag co do proponowanych zapisów.
Uwagi mozna wnosić do dnia 30.05.2016 r. poprzez przesłanie wypełnionego Fromularza wnoszenia uwag na adres e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

AKTUALIZACJA LSR

W związku z wynikami oceny, a w ślad za tym koniecznością dokonania zmian w Strategii Rozowju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) poniżej zamieszczamy propozycję aktualizacji zapisów ww. dokumentu.
Prosimy mieszkańców obszaru LGD - U ŹRÓDEŁ o zgłaszanie uwag co do proponowanych zapisów.
Uwagi mozna wnosić do dnia 27.05.2016 r. poprzez przesłanie wypełnionego Fromularza wnoszenia uwag na adres e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU PRZYJĘTA

DNIA 21.12.2015 R. WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA "LGD-U ŹRÓDEŁ" PRZYJĘŁO STRATEGIĘ ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ (LSR), KTÓRĄ ZAMIESZCZAMY PONIŻEJ.
SERDECZNIE DZIĘKUJEMY CAŁEMU ZESPOŁOWI DS. TWORZENIA STRATEGII NA LATA 2016-2022 ZA PRACE NAD TWORZENIEM DOKUMENTU. DZIĘKUJEMY RÓWNIEŻ MIESZKAŃCOM Z OBSZARU DZIAŁANIA NASZEJ LGD ZA LICZNY I CZYNNY UDZIAŁ W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH PRZY TWORZENIU STRATEGII - TO PRZY WASZYM UDZIALE ZOSTAŁY OKREŚLONE KIERUNKI I ZADANIA NA NAJBLIŻSZE LATA.

Załączniki:
Typ plikuOpisIlość pobrań
Pobierz plik (lsr_21122015.pdf)STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ (LSR)1599

KONSULTACJE

SZANOWNI PAŃSTWO,

PONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY PLANOWANE METODY KOMUNIKACJI ZE SPOŁECZNOŚCIĄ LOKALNĄ DOBRANE Z UWZGLĘDNIENIEM OCZEKIWAŃ MIESZKAŃCÓW TJ. FORM PRZEKAZU INFORMACJI WSKAZANYCH JAKO PRIORYTETOWE W BADANIU ANKIETOWYM (RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO PRZEPROWADZONEGO NA POTRZEBY STOWARZYSZENIA „LGD – U ŹRÓDEL”, MODLISZEWICE, KWIECIEŃ 2015 R. S. 30-32).
PROSIMY O KONSULTACJE - PROPOZYCJE PROSZĘ NADSYŁAĆ NA ADRES: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. DO DNIA 14.12.2015 R.

Załączniki:
Typ plikuOpisIlość pobrań
Pobierz plik (mozliwe_dzialania.docx)Możliwe działania w ramach planu komunikacji - U Źródeł1522

VIII URODZINY LGD

27 listopada 2015 roku, do siedziby Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - U ŹRÓDEŁ” w Modliszewicach, przybyli członkowie, sympatycy oraz zaproszeni goście. Wzięli oni udział w spacerze badawczym po obszarze „LGD – U ŹRÓDEŁ” w kontekście matrycy logicznej tworzonej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022. Mieli okazję zobaczyć dokonania LGD z minionego okresu oraz wymienić swoje pomysły i spostrzeżenia na przyszłość. Wszystko to w połączeniu z VIII rocznicą utworzenia stowarzyszenia.

Przybyłym serdecznie dziękujemy i przypominamy, że na sukces LGD pracujemy wszyscy razem.

SPOTKANIE INFORMACYJNO – KONSULTACYJNE Z PRZEDSTAWICIELAMI GMIN Z OBSZARU „LGD – U ŹRÓDEŁ”

W dniu 18 listopada 2015 r. w siedzibie Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” w Modliszewicach odbyło się spotkanie informacyjno – konsultacyjne z przedstawicielami członkowskich gmin, dotyczące tworzonej Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR).
Tym razem, podczas wywiadu grupowego, przedstawiciele gmin mogli się wypowiedzeń w temacie zasad wyboru operacji do dofinansowania i kryteriach wyboru w ramach wdrażania LSR.
Bardzo dziękujemy przybyłym za duże zaangażowanie w prace nad Lokalną Strategią Rozwoju

SPOTKANIE ZESPOŁU TEMATYCZNEGO
DS. OPRACOWYWANIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

W dniu 18.11.2015 r. w siedzibie „LGD – U ŹRÓDEŁ” odbyło się spotkanie z Zespołem tematycznym do sporządzania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022. Przedmiotem spotkania było uporządkowanie i krótkie przypomnienie dotychczasowych prac Zespołu i Biura „LGD – U ŹRÓDEŁ” w zakresie opracowywania celów i wskaźników, opracowanie matrycy logicznej i planu działania, praca nad zasadami wyboru operacji i ustalaniem kryteriów wyboru z uwzględnieniem wyników wywiadu grupowego z przedstawicielami gmin członkowskich LGD, opracowanie wstępnych założeń zasad monitorowania i ewaluacji.
Dzięki pracy Zespołu powstały już najważniejsze części tworzonej LSR, a mieszkańców obszaru LGD zachęcamy do konsultacji on –line.

KONSULTACJE ZAŁOŻEŃ MONITORINGU I EWALUACJI

Szanowni Państwo,

Prosimy o zapoznanie się z założeniami monitoringu i ewaluacji LSR.

Na uwagi wniesione na formularzu uwag czekamy do 9.12.2015 r.

Przypominamy Nasz adres e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz o możliwości konsultacji on-line za pomocą naszego profilu na Facebooku.

FORMULARZ ANKIETOWY DOT. STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ (LSR)

Szanowni Państwo,

Trwają intensywne prace nad dokumentem Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR).

Kryteria wyboru operacji są elementem LSR według którego oceniane będą wnioski złożone na realizację operacji w ramach wdrażania LSR. Od przyjętych kryteriów oraz przypisanych do nich liczby punktów- określenia ważności zależy, jakie wnioski zostaną wybrane do realizacji.

Prosimy o przypisanie wag od 1 do 5 dla przedstawionych kryteriów wyboru operacji, z zachowaniem zasady 5 - kryterium bardzo istotne, 1 - kryterium mało istotne.

Wypełniony formularz ankietowy prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub dostarczyć osobiście do biura "LGD - U ŹRÓDEL" w Modliszewicach, ul. Piotrkowska 30,26-200 Końskie.

Załączniki:
Typ plikuOpisIlość pobrań
Pobierz plik (kryteria_formularz_ankietowy.docx) Kryteria1529

KONSULTACJE

Wszystkich z obszaru działania "LGD – U ŹRÓDEŁ" zachęcamy do konsultowania kolejnych części tworzonej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022. Poniżej prezentujemy matrycę logiczną i plan działania, które przedstawiają kierunki i plany działania jakie LGD będzie realizowało w kolejnych latach.

Załączniki:
Typ plikuOpisIlość pobrań
Pobierz plik (matryca_i_opis.docx)Matryca logiczna1522
Pobierz plik (plan_dzialania.docx)Plan działania1524
Pobierz plik (formularz_matryca_celow.docx)Formularz zgłaszania uwag - matryca celów1535

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone