KONSULTACJE SPOŁECZNE

Zapraszamy do konsultowania zmian w Procedurze oraz kryteriach  wyboru i oceny Grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem rozliczania grantów, monitorowania i kontroli, a także zmian w Strategii Rozwoju Kierowanej przez Społeczność (LSR). Zmiany w dokumencie  dotyczą Tabela 10 Przedsięwzięcia oraz typy operacji możliwe do realizacji w ramach celu ogólnego 1.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone