INFORMACJA

Protokół  Rady Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania - U ŹRÓDEŁ" z posiedzenia w sprawie rozpatrzenia protestów dotyczących konkursu nr 5/2018/PD w ramach przedsięwzięcia 1.2.6 Podejmowanie działalności gospodarczej.

Załączniki:
Typ plikuOpisIlość pobrań
Pobierz plik (Protokół ne 102018 z posiedzenia Rady LGD.pdf)Protokół z posiedzenia Rady LGD1311

WYNIKI NABORU

Poniżej zamieszczamy wyniki naboru nr 6/2018/RD w ramach przedsięwzięcia 1.2.10 Rozwój działalności gospodarczej.

WYNIKI NABORU

Poniżej zamieszczamy wyniki naboru nr 5/2018/PD w ramach przedsięwzięcia 1.2.6 Podejmowanie działalności gospodarczej.

WYNIKI NABORU

Poniżej zamieszczamy wyniki naboru ne 4/2018/PDŻ w ramach przedsięwzięcia 1.2.7 Podejmowanie działalności gospodarczej przez osoby do 29 roku życia.

WYNIKI NABORU

Poniżej zamieszczamy wyniki naboru ne 3/2018/PDT w ramach przedsięwzięcia 1.1.5 Podejmowanie działalności gospodarczej w sektorze turystycznym. 

WYNIKI NABORU

Poniżej zamieszczamy wyniki naboru ne 2/2018/G w ramach przedsięwzięcia 1.2.13 Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych.

 

WYNIKI NABORU

Poniżej wyniki naborów wniosków ne 1/2018/G w ramach przedsięwzięcia 1.1.7 Wydarzenia na "Piekielnym Szlaku"

 

WYNIKI NABORU

Poniżej zamieszczamy protokół z naboru nr 3/2018/W w ramach przedsięwzięcia 1.2.3 Integracja i aktywizacja organizacji pozarządowych.

Załączniki:
Typ plikuOpisIlość pobrań
Pobierz plik (img062.pdf)Protokół nr 3/20181060

WYNIKI NABORU

Poniżej zamieszczamy protokół z naboru nr 2/2018/W w ramach przedsięwzięcia 1.1.4 Zbudowanie i marketing produktu turystycznego "Piekielny Szlak"

Załączniki:
Typ plikuOpisIlość pobrań
Pobierz plik (img061.pdf)Protokół nr 2/20181072

WYNIKI NABORU

Poniżej zamieszczamy wyniki naboru nr 1/2018/W w ramach przedsięwzięcia1.1.2 Integracja branż mających kluczowe znaczenie dla rozwoju obszaru: zakwaterowanie i usługi gastronomiczne, kultura i rekreacja, handel hurtowy i detaliczny.

Załączniki:
Typ plikuOpisIlość pobrań
Pobierz plik (img060.pdf)Protokół nr 1/20181077

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone