WYNIKI NABORU

Przedstawiamy Protokół Rady Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania - U ŹRÓDEŁ" z posiedzenia w sprawie ponownego rozpatrzenia protestu dotyczącego wniosku 2/2020/PD-18 w ramach konkursu nr 2/2020/PD w ramach przedsięwzięcia 1.2.6 Podejmowanie działalności gospodarczej.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone