OGÓLNODOSTĘPNA I NIEKOMERCYJNA INFRASTRUKTURA

Budowa, przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej.


O środki ubiegać się mogą:


Osoby prawne z wyłączeniem Jednostek Sektora Finansów Publicznych


Kwoty pomocy i intensywność wsparcia ramach LSR:

Budowa, przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej przystosowanej do obsługi co najmniej 2000 osób rocznie – kwota wniosków od 100 00 zł do 300 000 zł wysokość dofinansowania 95%.

 

 Pliki do pobrania: WZORY FORMULARZY WNIOSKÓW, INSTRUKCJE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone