SPOTKANIE INFORMACYJNE

W dniu 22 września 2009 r. w siedzibie Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” odbyło się spotkanie informacyjne dla mieszkańców gminy Końskie na temat działań Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Miało ono na celu upowszechnienie Lokalnej Strategii Rozwoju oraz działań je wdrażających.

Omówione zostały teoretyczne i praktyczne aspekty pozyskiwania funduszy unijnych w ramach Programu Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w kontekście realizowanej przez LGD strategii.

Przybyli wykazali bardzo duże zainteresowanie tematem, co niewątpliwie znajdzie przełożenia na dalszą współpracę, zwłaszcza z obecnymi na spotkaniu Sołtysami.

DOŻYNKI POWIATOWE GOWARCZÓW 06.09.2009 R.

Tegorocznym gospodarzem koneckich dożynek była Gmina Gowarczów. Zacni przedstawiciele władz Końskich oraz Gowarczowa pięknie przywitali gości.

Odbył się tradycyjnie konkurs na najpiękniejszy wieniec. Laureatem została gmina Radoszyce, a twórcami tego dzieła byli Jadwiga i Stefan Stanisławscy z Gręboszowa. Do licznych gratulacji przyłącza się też Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”.

Dzięki gościnności miejscowych gospodarzy, LGD – U ŹRÓDEŁ też wzięła udział w tych obchodach. Pogoda dopisała, goście również.

OBCHODY DNI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 11.09.2009 ROKU

Końskie jako jedno z dwunastu miast województwa świętokrzyskiego wzięło udział w uroczystych obchodach Dni Województwa Świętokrzyskiego organizowane przez wojewódzki samorząd z okazji 10 -lecia województwa świętokrzyskiego. To podziękowanie dla wszystkich, którzy przyczynili się do powstania i rozwoju naszej małej ojczyzny.

Wśród licznych stoisk nie mogło zabraknąć Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” . My też korzystając z okazji zaprezentowaliśmy nasze Stowarzyszenie.

Pogoda oraz liczne atrakcje artystyczne i gastronomiczne zachęcały do spacerów, co pozwoliło nam dać się poznać szerokiej publiczności.

Województwu życzymy dalszego rozkwitu!

WALNE ZEBRANIE

W dniu 31 sierpnia 2009 roku w siedzibie LGD w Modliszewicach odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”.

Obrady otworzyła Przewodnicząca zebrania Emilia Kupis- Prezes Zarządu. Na podstawie listy obecności, Przewodnicząca stwierdziła kworum.

Porządek obrad przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór sekretarza zebrania.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
    a) zmian w statucie
    b) odwołania członka Zarządu – Anety Gonciarz
    c) odwołania członka Rady – Krzysztofa Szczypióra
    d) upoważnienia Zarządu oraz Rady do dokonywania zmian w załącznikach do Lokalnej
        Strategii Rozwoju
5. Sprawozdanie Zarządu z dotychczasowej działalności.
6. Sprawy różne.

WARSZTATY DLA RADY DECYZYJNEJ STOWARZYSZENIA

W sobotę 22 sierpnia 2009 roku w siedzibie Lokalnej Grupy Działania - U ŹRÓDEŁ odbyły się warsztaty dla Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia. Miały one na celu zapoznanie Rady z obowiązkami jakie ją czekają przy wyborze i ocenie wniosków, które już wkrótce będą napływać po ogłoszeniu pierwszego naboru w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” .

Warsztaty prowadził Pan Paweł Walczyszyn. Znakomite przygotowanie trenera zaowocowało burzliwą dyskusją i wielkim zainteresowaniem uczestników.

Dziękujemy za przybycie i życzymy spokojnych obrad przy wyborze wniosków!

DOŻYNKI W BIAŁACZOWIE

W piękny, słoneczny niedzielny dzień 23 sierpnia 2009 roku w Białaczowie odbyły się dożynki miejsko – gminne. Wraz z wieńcami przybyli goście z gmin: Białaczów, Opoczno, Drzewica, Mniszek, Paradyż, Sławno i Żarnów. Wszystkie gminy zaprezentowały swoje zespoły ludowe, a jako gwiazda wieczoru wystąpił zespół disco polo „Skaner” oraz „Sweet Combo”.

Lokalna Grupa Działania miała możliwość uczestniczenia w tych uroczystościach.

Bardzo dziękujemy za miłe przyjęcie. Do zobaczenia za rok.

I TURNIEJ TRIPLETÓW ŚWIĘTOKRZYSKICH LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W PETANQUE

02 sierpnia 2009 roku w Lechowie nieopodal Opatowa odbyła się impreza, która towarzyszyła Świętu Sportu w Lechowie oraz imprezie kulturalnej „Świętogodki”.
Jedną z wielu atrakcji przewidzianych na ten dzień był I Turniej Tripletów Świętokrzyskich Lokalnych Grup Działania w Petanque, którego organizatorem było LGD Wokół Łysej Góry.
W szranki stanęło sześć drużyn z różnych LGD. Nasze Stowarzyszenie „LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA-U ŹRÓDEŁ” po długich zmaganiach zajęło czwarte miejsce.
Po zaciętej ostatniej rundzie wyłoniła się zwycięska drużyna. Czempionem została LGD Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej.

Zwycięzcom gratulujemy!

Z niecierpliwością czekamy na kolejny turniej w Petanque.

DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI MODLISZEWICE 27-28 CZERWCA 2009

Już od wielu lat w ostatnią niedzielę czerwca organizowany jest w Modliszewicach Dzień Otwartych Drzwi.

Do tej małej miejscowości, której charakterystycznym punktem jest Dworek Obronny na wyspie, licznie przybywają rolnicy, dealerzy maszyn, sprzętu rolniczego oraz środków produkcji rolnej. Po raz czwarty z okazji tego dnia zorganizowano IV Świętokrzyską Wystawę Zwierząt Hodowlanych, dzięki której wyłoniono i uhonorowano zwycięskie zwierzęta w poszczególnych kategoriach. Zwiedzający mogli zobaczyć między innymi wystawę ptaków ozdobnych, drobnego inwentarza, pokaz koni, stoiska zaproszonych do prezentacji swoich dokonań firm i instytucji.

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA – U ŹRÓDEŁ także brała czynny udział w tej imprezie. Na naszym stoisku wystawiali się kontynuatorzy tradycji domowego wypieku chleba, Państwo Krauze. Amatorzy zdrowej, swojskiej kuchni mogli skosztować tegoż produktu.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone