WIZYTA STUDYJNA

W dniu 28 lutego 2020 r. w ramach operacji własnej poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność” przedsięwzięcia 1.2.9  „Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich, dobre przykłady”  jako 2 z 3 zadań zorganizowany został wyjazd studyjny  Tychy – Cieszyn pn.: „ Skuteczne wykorzystanie środków europejskich  w działalności gospodarczej na obszarach wiejskich”.

W wyjeździe do Muzeum Tyskich Browarów Książęcych  wzięło udział 50 osób z obszaru objętego działaniem Stowarzyszenia  „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”. Dzięki uczestnictwu w ww. wizycie studyjnej osoby zainteresowane podjęciem działalności gospodarczej lub prowadzące taką działalność nie dłużej niż 24 msc.  i zainteresowane jej rozwojem miały możliwość zobaczenia jak wygląda skuteczne i efektywne wykorzystanie środków europejskich dla rozwoju przedsiębiorczości     i zachowania dziedzictwa kulturowego na terenach wiejskich jako inspiracja do podejmowania działań i inicjatyw ukierunkowanych na poszukiwanie możliwości implementacji podobnych rozwiązań w swoim najbliższym otoczeniu.

Realizacja projektu „Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich – dobre przykłady”  przyczyni się do rozwoju regionu poprzez wzmocnienie kapitału społecznego, podniesienie kompetencji przedsiębiorców lokalnych oraz  integrację środowiska gospodarczego z terenu „LGD – U ŹRÓDEŁ”.

Zapraszamy do obejrzenia  fotorelacji z wydarzenia.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone