INFORMACJA

 

                               

 

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” w Modliszewicach uzyskała dofinansowanie realizacji zadania pod tytułem: Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby działalności statutowej Stowarzyszenia "LGD - U ŹRÓDEŁ" ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO. Priorytet 5 Wsparcie doraźne - Edycja 2019.

Wartość uzyskanej dotacji: 9 850,00 zł.

Instytucja udzielająca wsparcia:  Narodowy Instytut Wolności  - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Warszawie.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone