SZKOLENIE NORDIC WALKING

W dniach 27-28 listopada 2019 r. w Fałkowie w „Zajeździe Podzamcze” odbyło się szkolenie kandydatów na Instruktorów/ActivityLeaderów PFNW w ramach projektu współpracy „Marsz po zdrowie”. Projekt ten jest realizowany na obszarze 8 Lokalnych Grup Działania. W jego ramach powstały w każdej z gmin, która nie posiada tras Nordic Walking, po 3 certyfikowane pętle: 5km, 10 km  i 15 km. Dodatkowo pod egidą Polskiej Federacji Nordic Walking zaplanowane zostało przeszkolenie Instruktorów/ActivityLeaderów Nordic Walking. Kurs zorganizowany dla 20 osób z terenów LGD - ów  z projektu współpracy został przeprowadzony przez doświadczonego trenera Pana Rafała Przyszlaka instruktora Polskiej Federacji NordicWalking. Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” reprezentowało 9 osób, po jednej  z  każdej gminy obszaru. Szkolenie w formie teoretycznej i praktycznej zakończone zostało egzaminem. Każdy z uczestników otrzyma legitymację Instruktora lub Activity Leadera PFNW dającą uprawnienia do działania na płaszczyźnie NordicWalking. Spotkaniu towarzyszyła piękna słoneczna pogoda, jak również fantastyczna atmosfera, przepełniona mnóstwem energii i uśmiechu.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone