ZA NAMI XX – JUBILEUSZOWE ŚWIĘTO POWIATU KONECKIEGO

„Kuźnice Koneckie” to największa cykliczna impreza w powiecie koneckim i jedna z największych w regionie.

7 lipca w Parku Miejskim w Końskich wśród wystawców nie mogło zabraknąć Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”, które jak co roku promowało swoją działalność. Tym razem gościny „LGD – U ŹRÓDEŁ” udzieliły: Gmina Smyków, Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Smyków oraz Koło Gospodyń Wiejskich ze Smykowa.

Było nam niezmiernie miło spotkać naszych wiernych członków oraz poznać wielu nowych sympatyków LGD. Produkt turystyczny jakim jest „Piekielny Szlak” to jedna z wyróżniających atrakcji obszaru LGD. Ten liczący 225 km pieszy szlak turystyczny, zachwyca bogactwem: krajobrazu, form ukształtowania terenu, liczebnością rezerwatów, muzeów technikii zabytków sakralnych.  Mapy z jego przebiegiem, które można było otrzymać bezpłatnie na stoisku, rozchodziły się jak przysłowiowe „świeże bułeczki”.

Dla nas był to dzień wyjątkowy, gdyż jedną z największych atrakcji niedzielnego popołudnia zapewniło Stowarzyszenie „W Dolinie Czarnej” poprzez działania realizowane w ramach projektu grantowego 1.2.13 Wzmacnianie organizacji pozarządowych pn. „Rekonstrukcje dawnych technologii wytwórczych narzędziem społecznej aktywizacji i integracji”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”, wdrażanej przez „Lokalną Grupę Działania - U ŹRÓDEŁ” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dzięki realizacji przedsięwzięcia mogliśmy podziwiać m.in. rekonstrukcję obozowiska z czasów Powstania Styczniowego, warsztaty edukacyjne, pokaz pn. „Ogień i żelazo” przybliżające tradycje i historie naszego regionu. Wspaniale zaprezentowała się również grupa rekonstrukcyjna w strojach historycznych wytworzonych podczas warsztatów edukacyjnych z powyższego projektu.

Bardzo nam miło, gdyż z roku na rok mamy coraz więcej zainteresowanych zwiedzających z całego kraju. Mamy nadzieję także, że będzie przybywać turystów odpoczywających czynnie na „Piekielnym Szlaku”.

Dziękujemy i zapraszamy ponownie.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone