SPOTKANIE AKTYWIZACYJNE 7 GRUDNIA 2018 R.

W  dniu 7 grudnia 2018 r. odbyło się spotkanie aktywizacyjne z elementami ewaluacji zorganizowane przez  Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”. Miejscem zjazdu była malownicza karczma „Oberża Młyńska” w Parczówku - gmina Białaczów. Wzięło w nim udział ok. 60 osób, głównie członkowie , przedstawiciele organów LGD  oraz sympatycy Stowarzyszenia.      

 Podczas spotkania uczestnicy wypełniali ankiety dotyczące m.in. efektywności działania Stowarzyszenia ,  dyskutowali na temat realizacji  założonych w LSR zadań i wskaźników, promocji i  formy przekazywania informacji oraz rodzaju komunikacji itp.                                                      

Podsumowaniem  spotkania była kolacja integracyjna.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywny udział i miłą atmosferę oraz cenne uwagi , które na pewno zostaną wykorzystane w dalszej pracy Stowarzyszenia.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone