SZKOLENIE

W dniu 21.09.2019 r. w Biurze Stowarzyszenia „ Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” odbyło się szkolenie dla potencjalnych beneficjentów w związku ze zbliżającym się naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach przedsięwzięć:

1.2.6 Podejmowanie działalności gospodarczej

oraz

1.2.10 Rozwój działalności gospodarczej

finansowanych ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”.
Szkolenie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem, co potwierdzała ilość uczestników.
Tematem szkolenia były zasady wypełniania biznesplanu, wniosku o przyznanie pomocy, omówione zostały kryteria wyboru operacji oraz pozostałe dokumenty niezbędne do oceny przez Radę LGD .
Szkolenie było prowadzone przez Panią Agnieszkę Szczucińską -Wiceprezes Biura Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej.
Wszystkim uczestnikom szkolenia dziękujemy za czynny udział i zapraszamy do dalszej współpracy.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone