DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI 1 LIPIEC 2018 R.

Dzień Otwartych Drzwi w Świętokrzyskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach organizowany corocznie, nieustannie cieszy się dużą popularnością wśród rolników i mieszkańców nie tylko Modliszewic i okolic, ale również całego województwa świętokrzyskiego oraz sąsiednich regionów. Dzień Otwartych Drzwi, to także alternatywa spędzenia wolnego czasu przez całe rodziny. Dzieci mają park zabaw, dorośli w zależności od potrzeb, pyszne miody, piękne kwiaty i co dusza zapragnie. Dodatkowo zwiedzającym umilały czas występy zespołów ludowych.

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŻRÓDEŁ”, której siedziba mieści się w budynku na terenie ŚODR-u też, w tym dniu miała „szeroko otwarte drzwi” dla zacnych gości, członków, sympatyków jak również przyjezdnych. Mieliśmy przyjemność  gościć  min. Podsekretarza Stanu Ryszarda Zarudzkiego z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pana Marka Chrapka Inspektora Wojewódzkiego Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach, Dyrektora Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach Pana Marka Sarwę ora Dyrekcję Świętokrzyskiego Ośrodka Rolniczego w Modliszewicach w osobach : Pan Jerzy Pośpiech, Pani Agnieszka Pietrzak oraz Pan Jarosław Mostowski.

W tym roku na naszym  stoisku  można było zjeść  swojski żurek, pierogi oraz skosztować domowego ciasta drożdżowego. Posiłki wydawane były z mobilnej kuchni, która zakupiona została przez Lokalna Grupę Działania Wokół Łysej Góry jednego z partnerów projektu współpracy pn. „Czas na Świętokrzyskie” z projektu współpracy w ramach poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”
w ramach działania „ Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych oraz lokalnej przedsiębiorczości.

Dziękujemy wszystkim gościom za miłe słowa pod adresem naszego Stowarzyszenia oraz zapraszamy za rok.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone