SZKOLENIE 26.09.2017 r.

26 września 2017 r. w Biurze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” odbyło się szkolenie dla przedstawicieli samorządów oraz organizacji pozarządowych w związku ze zbliżającym się naborem wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: Infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturowej finansowanych ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 w  ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”.

Szkolenie poprowadzili Pani Katarzyna Korycka - Kierownik Biura „LGD - U ŹRÓDEŁ”  oraz Pan Cezary Huć Wiceprezes Lokalnej Grupy Działania „Region Włoszczowski”.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone