LISTA OCEN BIZNESPLANÓW

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - U ŹRÓDEŁ" ogłasza ostateczną listę oceny biznes planów do projektu "LGD - owskie wsparcie w biznesowym starcie".

Załączniki:
Typ plikuOpisIlość pobrań
Pobierz plik (ostateczna lista BP 10.4.docx)Lista ostateczna po ocenie biznesplanów291

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone