INFORMACJA

Informujemy, iż z uwagi na zaplanowane posiedzenia Rady LGD w dniach 30.05.2017 r (wtorek) i 31.05.2017 r. (środa), godziny pracy Biura LGD zostają przesunięte – w ww. dni Biuro LGD będzie czynne w godzinach od 12:00 -20:00.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone