INFORMACJA

INFORMUJEMY, IŻ STOWARZYSZENIE „LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA - U  ŹRÓDEŁ" DO 22 MAJA 2017 R. PROWADZI REKRUTACJĘ DO PROJEKTU  „LGD-OWSKIE WSPARCIE W BIZNESOWYM STARCIE", W RAMACH KTÓREGO OSOBY Z  OBSZARÓW WIEJSKICH (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE) POWYŻEJ 30 ROKU ŻYCIA  MOGĄ UZYSKAĆ DOTACJE W WYSOKOŚCI 21.000 ZŁ PLUS WPARCIE POMOSTOWE  PRZEZ PÓŁ ROKU W WYSOKOŚCI 1100 ZŁ. NA ZAŁOŻENIE WŁASNEJ  DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. WIĘCEJ INFORMACJI ORAZ DOKUMENTY  REKRUTACYJNE ZNAJDUJĄ SIĘ POD LINKIEM: http://www.uzrodel.pl/475-dotacje-na-rozpoczecie-dzialalnosci-gospodarczej

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone