INFORMACJA

WAŻNA INFORMACJA DLA ZAINTERESOWANYCH WZIĘCIEM UDZIAŁU W PROJEKCIE

 „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie”

UWAGA !!!!!!!

Termin złożenia formularzy rekrutacyjnych upływa

22 maja 2017 roku do godziny 16:00 (poniedziałek)

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone