SZKOLENIA

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” w dniach 13 i 14 kwietnia 2017 r. zorganizowało szkolenia w związku z ogłoszonymi naborami wniosków na dofinansowanie z zakresu przedsiębiorczości. Szkolenia odbyły się w Świętokrzyskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach, w godzinach od 9:00 do 14:00.

Tematem szkoleń były zasady wypełniania wniosku o przyznanie pomocy oraz biznesplanu na operacje z zakresu podejmowania (13 kwietnia)  i rozwoju działalności gospodarczej (14 kwietnia). Szkolenie poprowadził Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Końskich Pan Adam Bukowski. Łącznie wzięło w nich udział 40 osób.

 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone