REGIONALNE TARGI PRACY 7 KWIECIEŃ 2014

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” w dniu 7 kwietnia 2017 r. wzięła udział w charakterze wystawcy podczas  Regionalnych Targów Pracy.

Krótka fotorelacja.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone